Masterat

Școala de Management în Sănătate Publică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” anunță admiterea la studii postuniversitare de master în domeniul managementului sănătății publice, anul de studii 2015-2017.

La concurs vor fi admişi cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare, inclusiv angajaţi în funcţii de conducere din sistemul sănătăţii.

Pentru participare la concursul de admitere la studiile de master, candidaţii vor completa o fişă-tip la care vor anexa:

 1. Copia buletinului de identitate;
 2. 4 fotografii (3×4 cm);
 3. Certificat medical privind starea sănătăţii (forma 086);
 4. Copia diplomei de studii superioare;
 5. Copia diplomei de licenţă/ certificatului de absolvire a internaturii;
 6. Copia carnetului de muncă;
 7. CV-ul şi lista publicaţiilor;
 8. Scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă;
 9. Scrisoare de recomandare de la Ministerul Sănătăţii (opţional).

  Se va lua în considerare:

 1. Posesia gradului de doctor în ştiinţă;
 2. Titlul de master în domenii conexe sănătăţii publice;
 3. Experienţă internaţională în domeniul sănătăţii publice;
 4. Participări la evenimente ştiinţifice şi de instruire în ultimii 5 (cinci) ani.

  Actele enumerate mai sus se depun personal.

 Termenul depunerii cererilor: 10 iunie – 17 iulie 2015, orele 10:00-15:00

(cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică).

La etapa depunerii actelor toţi candidaţii vor susţine un mini-test pentru evaluarea cunoaşterii limbilor moderne şi a calculatorului. Indiferent de calificativul obţinut candidaţii participă la concurs.

Probele de concurs se vor susţine în data de 18 iulie 2015, începând cu ora 10:00.

Studiile se efectuează în bază de contract.

Începutul instruirii – 14 septembrie 2015. Durata studiilor – 2 ani.

Pentru informaţii suplimentare a se adresa:
MD-2004, or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 194 B,
Şcoala de Management în Sănătate Publică,

Tel./Fax: 022 205-205, 022 209 924

E-mail: sph@usmf.md; www.public-health.md