Masterat

Banner_Admitere

 

Şcoala de Management în Sănătate Publică anunţă admiterea la studii postuniversitare de masterat în managementul sănătăţii publice pentru perioada de studii 2017-2019.

La concurs vor fi admişi cetăţenii Republicii Moldova, cu studii superioare, inclusiv angajaţi în funcţiile de conducere din sistemul sănătăţii.

 

 

 

Pentru a participa la concursul de admitere la studiile de masterat candidaţii vor completa o fişă-tip la care se vor anexa:

a) copia buletinului de identitate;

b) 4 fotografii (3×4 cm);

c) un certificat medical despre starea sănătăţii (forma 086);

d) copia diplomei de studii superioare;

e) copia diplomei de licenţă/a certificatului de absolvire a internaturii;

f) copia carnetului de muncă;

g) CV-ul şi lista publicaţiilor;

h) recomandare de la ultimul loc de muncă;

i) recomandare de la Ministerul Sănătăţii (opţional).

Se vor lua în considerare:

- deţinerea titlului de doctor în ştiinţe;

- titlul de master în domenii conexe sănătăţii publice;

- experienţa internaţională în domeniul sănătăţii publice;

- participările la evenimente ştiinţifice şi de instruire în ultimii cinci ani.

Actele enumerate se depun personal.

Depunerea cererilor:  05 iunie–05 iulie 2017, între orele 1000-1500 (cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică)

 

La etapa depunerii actelor toţi candidaţii vor susţine un mini-test pentru evaluarea cunoaşterii limbilor moderne şi a calculatorului. Indiferent de calificativul obţinut, candidaţii participă la concurs.

Probele de concurs se vor susţine în data de 08 iulie 2017, ora 1000 .

Studiile se efectuează în bază de contract.

Începutul instruirii – 11 septembrie 2017. Durata studiilor este de 2 ani.

Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la:
Şcoala de Management în Sănătate Publică 

mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194 B, MD-2004

tel./fax: 022 205 205, 022 209 924

e-mail: sph@usmf.md

www.public-health.md