Masterat

Şcoala de Management în Sănătate Publică anunţă admiterea la studii postuniversitare de masterat în managementul sănătăţii publice pentru perioada de studii 2018-2020.

La concurs vor fi admişi cetăţenii Republicii Moldova, cu studii superioare, inclusiv angajaţi în funcţiile de conducere din sistemul sănătăţii.

Pentru participare la concursul de admitere la studiile de masterat candidaţii vor completa o fişă-tip la care se vor anexa:

a)      copia buletinului de identitate;

b)      4 fotografii (3×4 cm);

c)      certificat medical despre starea sănătăţii (forma 086);

d)     copia diplomei de studii superioare;

e)      copia diplomei de licenţă/ certificatului de absolvire a internaturii;

f)       copia carnetului de muncă;

g)      CV-ul şi lista publicaţiilor;

h)      recomandare de la ultimul loc de muncă;

i)        recomandare de la Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale (opţional).

Se vor lua în considerare:

a)      deținerea titlului de doctor în ştiinţe;

b)      titlul de master în domenii conexe sănătăţii publice;

c)      experienţă internaţională în domeniul sănătăţii publice;

d)     participările la evenimente ştiinţifice şi de instruire în ultimii cinci ani.

Sunt disponibile 5 locuri cu finanțare la bugetul de stat. Criteriile de bază în selectarea candidaților pentru astfel de locuri sunt:

 - recomandarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

 - vârsta aplicanților până la 35 de ani, inclusiv;

 - activitatea de bază în instituție/sector public.

Actele enumerate se depun personal.

Termenul de depunere a cererilor: 04 iunie – 06 iulie, între orele: 1000-1500 (cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică).

La etapa depunerii actelor, toţi candidaţii vor susţine un mini-test pentru evaluarea cunoaşterii calculatorului. Indiferent de calificativul obţinut, toți candidaţii vor participa la concurs.

Probele de concurs se vor susţine în data de 07 iulie 2018, ora: 1000.

Studiile se efectuează pe bază de contract.

Începutul instruirii – septembrie 2018. Durata studiilor este de 2 ani.

Pentru informaţii suplimentare Vă puteți adresa la:

Şcoala de Management în Sănătate Publică,

Bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 194 B, MD-2004

Tel./Fax: (022) 205-205

E-mail: sph@usmf.md

www.public-health.md