________________________________________________________________________________

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii postuniversitare prin rezidențiat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în anul 2017

________________________________________________________________________________

ATENȚIE!

În conformitate cu Decizia Consiliului de administrație al IP USMF „Nicolae Testemițanu” nr.19/1 din 06.09.2017 media de concurs în rezidențiat se va calcula conform formulei:

MCR = 0,6 MAS + 0,3 MDP + 0,1 MEA, unde:

MCR – media de concurs în rezidențiat, calculată ca medie ponderată;

MAS – media generală pe anii de studii din suplimentul diplomei de licență în medicină;

MDP – media disciplinelor de profil din suplimentul diplomei de licență în medicină;

MEA – media examenului de absolvire din suplimentul diplomei de licență în medicină.

Formula dată substituie formula din pct. 23 al Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la studii postuniversitare prin rezidențiat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în anul 2017

________________________________________________________________________________

Disciplinele de profil pentru calcularea mediei de concurs, în funcţie de specialitate