AVIZ

Candidaţii care au promovat concursul de admitere în rezidenţiat vor fi înmatriculaţi numai după încheierea contractelor individuale cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi cu USMF “Nicolae Testemiţanu” privind instruirea şi plasarea obligatorie în câmpul muncii în instituţiile medico-sanitare.

 * * * 

 

Candidaţii, care au promovat concursul la locurile pe bază de contract cu plata taxei de studii vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

  * * *

Persoanele admise la studii în rezidenţiat la specializări, la care instruirea se petrece la mai multe baze clinice, pot depune spre examinare cerere de repartizare la catedra dorită.

Comisia de admitere