În corespundere cu prevederile Legii nr.191 din 27.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative a fost modificată Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 și anume articolul 14 a fost completat cu alineatele (4), (5) și (6) cu următorul cuprins:

 

Articolul 14. Obligaţiunile profesionale generale şi răspunderea pentru încălcarea lor

 (4) Medicii şi farmaciştii admişi la studii de rezidenţiat cu finanţare de la bugetul de stat încheie cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale un contract privind instruirea în cadrul studiilor de rezidenţiat şi plasarea în cîmpul muncii, conform regulamentului aprobat de Guvern.

(5) După absolvirea studiilor, medicii, farmaciştii şi lucrătorii medicali cu studii medii sînt obligaţi să activeze cel puţin 3 ani conform repartizării Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. La repartizarea medicilor de familie se ţine cont de rezultatele concursurilor de atribuire a practicilor medicului de familie, conform art.363.

(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin.(5), neîncadrarea la studii de rezidenţiat în Republica Moldova, precum şi nerespectarea clauzelor contractului menţionat la alin.(4) presupun restituirea costului studiilor superioare în domeniul medical şi farmaceutic şi a costului studiilor de rezidenţiat, finanţate de la bugetul de stat, conform calculelor Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

 

Prezenta Lege a intrat în vigoare din 24 septembrie 2018.

*** 

Situația la zi 29.09.2018, ora 16:30, conform specialităților