***

 

Rezultatele concursului de admitere în rezidenţiat la USMF “Nicolae Testemiţanu”, anul 2018
***
Rezultatele concursului de admitere în rezidenţiat la USMF “Nicolae Testemiţanu”, anul 2018, concursul suplimentar (locurile neacoperite)

***

AVIZ

Candidaţii, care au promovat concursul de admitere în rezidenţiat, vor fi înmatriculaţi numai după încheierea contractelor individuale cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi cu USMF “Nicolae Testemiţanu” privind instruirea şi plasarea obligatorie în câmpul muncii în instituţiile medico-sanitare.

Încheierea contractelor individuale se face în perioada 02.10.2018 – 08.10.2018 (inclusiv sâmbătă, 06.10.2018), Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113), de la 900 până la 1700 (pauză: 1300 - 1400).

 * * * 

 

Candidaţii, care au promovat concursul la locurile pe bază de contract cu plata taxei de studii vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termenul de plată: 02 – 08 octombrie 2018.

  * * *

Mărimea taxelor de studii în rezidențiat
pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2018-2019,
aprobate prin decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al USMF “Nicolae Testemiţanu” nr.4 din 12 iunie 2018:

Specialitatea

Mărimea taxei, lei

Farmacie

27.400

Stomatologie

30.800

inclusiv manoperele practice 3400 lei

 * * *

AVIZ

Se anunţă concurs suplimentar în rezidenţiat 2018 la locurile vacante conform specialităților:

 

 BUGET:

 • Anatomie patologică (Chişinău) – 7 locuri
 • Anestezie şi terapie intensivă (Bălti)  – 6 locuri
 • Anestezie şi terapie intensivă (Chişinău)  – 12 locuri
 • Boli infecţioase (Chişinău) – 1 loc
 • Epidemiologie (Chisinau)  – 4 locuri
 • Farmacologie clinică (Chişinău) – 4 locuri
 • Genetică medicală (Chişinău) – 2 locuri
 • Geriatrie (Chişinău)  – 3 locuri
 • Igiena (Chişinău)  – 7 locuri
 • Medicină de familie (Bălti)  – 13 locuri
 • Medicină de familie (Chişinău)  – 98 locuri
 • Medicină de laborator Medicină (Chişinău)  – 2 locuri
 • Medicină de urgență (Bălti)  – 7 locuri
 • Medicină de urgență (Chişinău)  – 11 locuri
 • Medicina muncii (Chişinău) – 4 locuri
 • Medicina nucleară (Chişinău) – 2 locuri
 • Medicina sportivă (Chişinău) – 1 loc
 • Nutriţie şi dietetică (Chişinău) – 1 loc
 • Pneumologie (Chişinău)  – 12 locuri
 • Psihiatrie (Chişinău) – 12 locuri
 • Reabilitare şi medicină fizică (Chişinău) – 6 locuri

CONTRACT:

 • Endodonţie (Chişinău) – 9 locuri
 • Parodontologie (Chişinău) – 6 locuri
 • Pedodonţie (Chişinău) – 8 locuri
 • Farmacie analitică (Chisinau)  – 5 locuri
 • Farmacie clinică (Chişinău) – 1 loc
 • Farmacie comunitară și de spital (Chişinău) – 3 locuri
 • Tehnologie farmaceutică industrială (Chişinău) – 4 locuri 

Cererile pentru participare la concursul suplimentar pot fi depuse pe 02.10.2018 şi 03.10.2018, Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113), de la 900 până la 1700 (pauză: 1300 - 1400).

Comisia de admitere în rezidenţiat

  * * *

Persoanele admise la studii în rezidenţiat la specialităţi, la care instruirea se petrece la mai multe baze clinice, pot depune spre examinare cerere de repartizare la catedra dorită.

Cererile  pot fi depuse în perioada 02.10.2018 – 05.10.2018, Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113), de la 900 până la 1700(pauză: 1300 - 1400).

Comisia de admitere în rezidenţiat

 

***

 

 

În corespundere cu prevederile Legii nr.191 din 27.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative a fost modificată Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 și anume articolul 14 a fost completat cu alineatele (4), (5) și (6) cu următorul cuprins:

 

Articolul 14. Obligaţiunile profesionale generale şi răspunderea pentru încălcarea lor

 (4) Medicii şi farmaciştii admişi la studii de rezidenţiat cu finanţare de la bugetul de stat încheie cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale un contract privind instruirea în cadrul studiilor de rezidenţiat şi plasarea în cîmpul muncii, conform regulamentului aprobat de Guvern.

(5) După absolvirea studiilor, medicii, farmaciştii şi lucrătorii medicali cu studii medii sînt obligaţi să activeze cel puţin 3 ani conform repartizării Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. La repartizarea medicilor de familie se ţine cont de rezultatele concursurilor de atribuire a practicilor medicului de familie, conform art.363.

(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin.(5), neîncadrarea la studii de rezidenţiat în Republica Moldova, precum şi nerespectarea clauzelor contractului menţionat la alin.(4) presupun restituirea costului studiilor superioare în domeniul medical şi farmaceutic şi a costului studiilor de rezidenţiat, finanţate de la bugetul de stat, conform calculelor Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

 

Prezenta Lege a intrat în vigoare din 24 septembrie 2018.

***