COMISIA DE ADMITERE

Telefoane de contact:

022 242 391

022 205 153

E-mail: admiterea@usmf.md

Adresa noastră:

USMF „Nicolae Testemiţanu”
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165
MD-2004, Chişinău, RM
Blocul didactic central