Vizionează spotul de prezentare a ofertei educaționale a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova.

<>

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, care are o istorie de peste 70 de ani, este unica instituție care instruiește medici și farmaciști în Republica Moldova. Fiind una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară, Universitatea este recunoscută și peste hotare.

Procesul de instruire se desfășoară în 4 limbi: română, engleză, rusă și franceză, și este asigurat de peste 1000 de cadre profesoral-didactice și științifice (academicieni, doctori habilitați și doctori în științe), în cadrul următoarelor facultăți:

·         Medicină, la specialitățile:

                    -  Medicină (6 ani);

                    -  Medicină preventivă (6 ani);

                    - Optometrie (4 ani)

                    - Asistenţă medicală generală (4 ani)

·         Stomatologie (5 ani);

·         Farmacie (5 ani);

·         Rezidențiat și Secundariat Clinic (2-5 ani).

Actualmente, la USMF „Nicolae Testemițanu” învață cca 6000 de studenţi și 1200 de rezidenţi, cetățeni ai Republicii Moldova şi din alte 38 de ţări ale lumii.

Universitatea pune la dispoziția studenților: aule și săli de studiu bine amenajate, dotate cu echipamente tehnice performante; laboratoare cu utilaj modern de cercetare; locuri de trai în cămine; cantine, complexuri sportive, zone gratuite Wi-Fi ș.a.

Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al USMF „Nicolae Testemițanu” implementează metode moderne de formare a specialiștilor în conformitate cu standardele internaționale. Aici, începând cu anul II de studii, studenții obțin competenţe de comunicare cu pacienții şi își formează abilități medicale corecte cu ajutorul unor simulatoare de fidelitate înaltă.

Activitatea practică a mediciniștilor se desfășoară în 86 de clinici universitare, amplasate în instituțiile medicale republicane și municipale. De asemenea, tinerii sunt instruiți în: Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară, Clinica Universitară Stomatologică, Centrul Stomatologic Universitar, Centrul Farmaceutic Universitar, Centrul Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale ș.a. Totodată, studenții au posibilitatea să efectueze stagii în universități și clinici medicale de peste hotare în cadrul a diverse programe internaționale de mobilitate academică.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității (http://library.usmf.md/) oferă servicii informaționale moderne și asigură condiții optime pentru lectură. Beneficiarii au acces la resurse informaționale prin împrumut de publicații la domiciliu sau în cele 3 săli de lectură, precum și acces la baze de date și programe interactive – în 5 centre de informare.

Pe lângă posibilitatea de „a face carte”, studenții se pot bucura din plin și de farmecul anilor de studenţie. În acest sens, Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină promovează interesele mediciniștilor și organizează diverse evenimente științifice, culturale, sportive ș.a.

Pentru a cunoaște mai multe despre USMF „Nicolae Testemițanu”, vă invităm să lecturați versiunea electronică a edițiiei speciale a ziarului Medicus – Admitere 2018.

Vezi spotul „Vocația de a fi medic”.