Planul de admitere, locuri cu finanţare bugetară pentru anul de studii 2018-2019:

.

  • Medicina – 360 locuri (inclusiv 20 locuri pentru absolvenţi din raioanele de est)
  • Medicina preventivă – 15 locuri (inclusiv 5 locuri pentru absolvenţi din raioanele de est)
  • Optometrie – 15 locuri
  • Asistenţă medicală generală – 15 locuri

***

Cota-parte la admitere în funcţie de instituţia preuniversitară absolvită se stabileşte după cum urmează:

a) pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat – 80 la sută;

b) pentru deţinătorii diplomei de studii profesionale a învățământului profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar – 20 la sută.

***

Din locurile rezervate pentru absolvenţii instituţiilor preuniversitare din raioanele de est şi mun. Bender, 50% se acordă absolvenţilor liceelor din localitățile de est și din mun. Bender, care au studiat după programele de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, precum și absolvenților originari din localităţile de est și zona de securitate care au urmat studiile în liceele situate în această zonă, iar 50% se acordă absolvenţilor instituţiilor de învăţământ  general din raioanele de est, care au studiat după programa şcolii de 11 clase.

***

REPARTIZAREA LOCURILOR DE ÎNMATRICULARE, STUDII BUGETARE

CONFORM CATEGORIILOR DE CONCURS

 

 

CategorieConcurs

FACULTATEA,

LOCURI BUGETARE

Medicină

Medicină Preventivă

Optometrie

Asistență medicală generală

Bacalaureat

231

6

10

10

Colegiu

58

2

3

3

15% Bacalaureat

41

2

2

2

15% Colegiu

10

0

0

0

Est Bacalureat

10

3

––

––

Est Scoală Medie

10

2

––

––

TOTAL LOCURI

360

15

15

15

 

***

PLANUL DE ADMITERE, STUDII ÎN BAZĂ DE CONTRACT CU TAXĂ DE STUDII, CONFORM CATEGORIILOR DE CONCURS

 

CategorieConcurs

FACULTATEA/SPECIALITATEA,

LOCURI CONTRACT

Medicină

Stomatologie

Farmacie

Optometrie

Asistență medicală generală

Bacalaureat

80

100

92

12

12

Colegiu

20

25

23

3

3

TOTAL LOCURI

100

125

115

15

15

 

 

Notă: planul de admitere la locurile în bază de contract indicat în tabel nu este definitiv, Universitatea rezervându-și dreptul de a-l modifica, în funcție de numărul de solicitări și capacitățile de instruire.