Rezultate Admiterea-2017

*** 

LISTA persoanelor care au promovat concursul FINAL la locurile în bază de BUGET, conform facultăţii şi categoriei de concurs

***

ORDINUL cu privire la înmatricularea la anul I de studii (2017-2018) la locurile cu finanţare BUGETARĂ

***

ORDINUL cu privire la înmatricularea la anul de studii compensator (2017-2018)

***

LISTA persoanelor care au promovat concursul FINAL la locurile în bază de CONTRACT, conform facultăţii şi categoriei de concurs

***

ORDINUL cu privire la rezultatele finale ale concursului de admitere la locurile în bază de CONTRACT cu achitarea taxei de studii

***

Mărimea taxelor de studii pe specialităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2017-2018, aprobate prin decizia Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională al USMF “Nicolae Testemiţanu” nr.2 din 11 iulie 2017:

Facultatea

Mărimea taxei, lei

Medicină

28.800

Farmacie

29.200

Stomatologie

30.400

Optometrie

32.200

***

 Atenţie!

Studenţii anului I, înmatriculaţi la facultatea Stomatologie, sunt obligaţi să deţină, la 1 septembrie, Kitul obligator pentru instruirea studenţilor anului I de studii.

***