ATENȚIE

Încheierea contractelor şi plata taxei de studii se va face şi sâmbătă, 12 august 2017, la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113).

Orar de lucru: 09:00 – 14:00.

*** 

LISTA persoanelor care au promovat concursul FINAL la locurile în bază de BUGET, conform facultăţii şi categoriei de concurs

***

ORDINUL cu privire la înmatricularea la anul I de studii (2017-2018) la locurile cu finanţare BUGETARĂ

***

ORDINUL cu privire la înmatricularea la anul de studii compensator (2017-2018)

***

ATENŢIE

Candidaţii admişi la plata taxei de studii în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termene de plată: 09 – 18 august 2017.

***

LISTA persoanelor care au promovat concursul FINAL la locurile în bază de CONTRACT, conform facultăţii şi categoriei de concurs

***

ORDINUL cu privire la rezultatele finale ale concursului de admitere la locurile în bază de CONTRACT cu achitarea taxei de studii

***

ATENȚIE

Încheierea contractelor se va face în perioada 09-18 august 2017, la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113).

Orar de lucru: Luni-Vineri, 09:00 – 16:00, pauză – 12:00-13:00.

Taxa se achită în volum integral (100%).

***

Pentru perfectarea contractelor este necesar de prezentat:

  1. Buletinul de identitate (original şi copie)
  2. Recipisa

Pentru părinţi, în caz că aceștia achită contractul în locul candidatului – Buletinele de identitate ale candidatului şi părintelui (original şi copie)

***

Mărimea taxelor de studii pe specialităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2017-2018, aprobate prin decizia Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională al USMF “Nicolae Testemiţanu” nr.2 din 11 iulie 2017:

Facultatea

Mărimea taxei, lei

Medicină

28.800

Farmacie

29.200

Stomatologie

30.400

Optometrie

32.200

***

 Atenţie!

Studenţii anului I, înmatriculaţi la facultatea Stomatologie, sunt obligaţi să deţină, la 1 septembrie, Kitul obligator pentru instruirea studenţilor anului I de studii.

***

LIVRAREA SETURILOR DE MANUALE

În zilele de 28, 29 și 30 august 2017, Biblioteca Ştiinţifica Medicală a IP USMF „Nicolae Testemiţanu” efectuează împrumut de manuale pentru studenţii anului I.

Seturile de manuale vor fi eliberate în conformitate cu Ordinul de înmatriculare, la prezentarea buletinului de identitate al studentului.

Adresa Bibliotecii:

str. Mălina Mică, 66, Blocul didactic nr. 2

 

Program:

28-30.08.2016        9.00 – 18.00

Administraţia Bibliotecii

***

CAZARE

Studenţii,  înmatriculaţi la anul I de studii, care necesită cazare în cămin, trebuie să se prezinte, pe 29 august 2017,  ora 830, la Blocul de studii Nr.2 (Blocul Farmaceutic) str. Mălina Mică 66, et.1.

Acte necesare

  • buletinul de identitate cu fişa de însoţire;

Actele care confirmă statutul social.

  • certificat despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familii cu trei şi mai mulţi copii aflaţi la întreţinere);
  • copia certificatului de invaliditate a studentului sau a părinţilor;
  • copia certificatului de deces al părinţilor;

***

Ceremonia oficială de înmatriculare la USMF „Nicolae Testemiţanu”, în anul I de studii, va avea loc în incinta Palatului Naţional „Nicolae Sulac” (str. Puşkin, 21), în data de 31 august 2017, ora 10:30.

 ***

Persoanele înmatriculate în anul de studii compensator urmează să se prezinte în data de 04 septembrie 2017, ora 15:00, în Blocul didactic central, biroul 204 (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165). Prezenţa obligatorie, împreună cu părinţii.

 ***

ATENȚIE

Rezultatele concursului intermediar nu reprezintă ordine de înmatriculare. Candidații declarați admiși, care au depus dosarele în copii, trebuie să depună originalele documentelor la USMF „Nicolae Testemițanu” până pe data de 07 august 2017, în caz contrar vor pierde locul obținut.

Rezultatele concursului final de admitere pot să difere de rezultatele concursului intermediar, astfel candidațiicare nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul finalla fel trebuie să depună documentele menționate în art. 22 în original, până în data de 07 august 2017.

 ***

Depunerea actelor în original: 03, 04, 05, 07 august 2017

09:00-17:00 (pe 05 august – 09:00-15:00)

Pauză: 13:00-14:00

***

Anunţarea rezultatelor finale: 9 august 2017

***

ÎN ATENŢIA ABITURIENŢILOR

Pentru a participa la concursul definitiv de admitere atât la locurile cu finanţare bugetară, cât şi în bază de contract cu achitarea taxei de studii, este obligatorie depunerea actelor în original până la 07 august 2017.

Persoanele, care nu vor prezenta actele în original până la data de 07 august 2017 vor fi excluse din lista participanţilor la concursul definitiv de admitere, atât la locurile cu finanţare bugetară, cât şi în bază de contract cu achitarea taxei de studii.

***

Neprezentarea în termenul stabilit a actelor în original, din vina exclusivă a candidatului, duce la pierderea locului obţinut și la pierderea posibilității de participare în concursul final.

***

ÎN ATENŢIA ABITURIENŢILOR

Pentru participarea la concursul definitiv de admitere, este obligatorie prezentarea, în perioada 03.08 – 07.08.2017, a tuturor actelor în original – actului de studii, cu anexa respectivă, certificatului medical tip (nr. 086/e), diplomelor de participare la olimpiade, concursuri, altor adeverinţe, certificate şi acte, depuse la Comisia de admitere.

***