ATENŢIE

Candidaţii admişi la plata taxei de studii în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termene de plată: 06 – 17 august 2018.

***

LISTA persoanelor care au promovat concursul FINAL la locurile în bază de BUGET, conform specialității și categoriei de concurs ORDINUL de înmatriculare la anul I de studii (2018-2019) la locurile cu finanțare bugetară
  ORDINUL de înmatriculare la anul de studii compensator (2018-2019)
 
LISTA persoanelor care au promovat concursul FINAL la locurile în bază de ÎN BAZĂ DE CONTRACT, conform specialității și categoriei de concurs ORDINUL cu privire la rezultatele finale ale concursului de admitere la locurile în bază de contract
  ORDINUL cu privire la rezultatele finale ale concursului de admitere la locurile în bază de contract la anul de studii compensator (2018-2019)

***

ATENȚIE

Încheierea contractelor se va face în perioada 06-17 august 2018, la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113).

Orar de lucru: Luni-Vineri, 09:00 – 16:30, pauză – 12:00-13:00.

Taxa se achită în volum integral (100%).

***

Pentru perfectarea contractelor este necesar de prezentat:

  1. Buletinul de identitate (original şi copie)
  2. Recipisa

Pentru părinţi, în caz că aceștia achită contractul în locul candidatului – Buletinele de identitate ale candidatului şi părintelui (original şi copie)

***

Mărimea taxelor de studii pe specialităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2018-2019, aprobate prin decizia Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională al USMF “Nicolae Testemiţanu” din 17 mai 2018:

Specialitatea

Mărimea taxei, lei

Medicină

30.100

Farmacie

30.500

Stomatologie

31.700

Optometrie

32.200

Asistenţă medicală generală

19.300

***

 Atenţie!

Studenţii anului I, înmatriculaţi la facultatea Stomatologie, sunt obligaţi să deţină, la 1 septembrie, Kitul obligator pentru instruirea studenţilor anului I de studii.

*** 

ATENȚIE

Rezultatele concursului intermediar nu reprezintă ordine de înmatriculare. Candidații declarați admiși, care au depus dosarele în copii, trebuie să depună originalele documentelor la USMF „Nicolae Testemițanu” până pe data de 02 august 2018, în caz contrar vor pierde locul obținut.

Rezultatele concursului final de admitere pot să difere de rezultatele concursului intermediar, astfel candidații, care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel trebuie să depună documentele menționate în art. 22 în original, până în data de 02 august 2018.

***

Depunerea actelor în original: 30 iulie – 02 august 2018

09:00-17:00

Pauză: 13:00-14:00

***

ÎN ATENŢIA ABITURIENŢILOR

Pentru a participa la concursul definitiv de admitere atât la locurile cu finanţare bugetară, cât şi în bază de contract cu achitarea taxei de studii, este obligatorie depunerea actelor în original până la 02 august 2018.

Persoanele, care nu vor prezenta actele în original până la data de 02 august 2018 vor fi excluse din lista participanţilor la concursul definitiv de admitere, atât la locurile cu finanţare bugetară, cât şi în bază de contract cu achitarea taxei de studii.

***

Neprezentarea în termenul stabilit a actelor în original, din vina exclusivă a candidatului, duce la pierderea locului obţinut și la pierderea posibilității de participare în concursul final.

***

ÎN ATENŢIA ABITURIENŢILOR

Pentru participarea la concursul definitiv de admitere, este obligatorie prezentarea, în perioada 30.07 – 02.08.2018, a tuturor actelor în original – actului de studii, cu anexa respectivă, certificatului medical tip (nr. 086/e), diplomelor de participare la olimpiade, concursuri, altor adeverinţe, certificate şi acte, depuse la Comisia de admitere.

***