Oferta educațională

Facultatea de Medicină – 6 ani

Facultatea de Stomatologie – 5 ani

Facultatea de Farmacie – 5 ani

Limbile de instruire

La toate facultățile instruirea se realizează în limbile română, engleză, rusă.

Cerințe față de cunoașterea limbii de instruire

Nivelul minim acceptat pentru aplicarea la studii este B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Studenții străini care solicită studii în limba română, pot solicita admiterea la cursurile de pregătire preuniversitară cu durata de 1 an.

Promotion videoclip of Nicolae Testemitanu State University of Medicine

and Pharmacy of the Republic of Moldova

<>