Extras din Regulamentul de admitere la studii a cetățenilor străini 2018-2019

Pentru participarea la concursul de admitere la studii, candidații sunt obligați să prezinte la Comisia de admitere varianta digitală și pe suport pe hârtie a următoarelor acte:

a) Formularul de înscriere;

b) Copia actului de identitate din țara de proveniență (pașaportul național) cu termenul de valabilitate de cel puțin un an de la data intrării pe teritoriul Republicii Moldova;

c) Copia actelor de studii (diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia pentru studii preuniversitare sau universitare), tradusă în limba română, engleză, sau rusă, autentificat notarial și legalizat în modul stabilit de către organele de stat din țara respectivă (pentru țările-membre ale Convenției de la Haga – apostila, pentru celelalte țări – parafa Ministerului de Externe al țării respective, ulterior cu supralegalizarea la Direcția Generală Consulară din Republica Moldova);

d) Copia certificatului de cunoaștere a limbii în care solicită să facă studiile;

e) Copia certificatului de naștere, autentificată notarial;

f) Copia acordului părinților pentru persoanele ce nu au atins vârsta de 18 ani, autentificată notarial;

g) Copia certificatului de căsătorie;

h) Certificat medical care include următoarea informație:

  • lipsa bolilor care pot pune în pericol sănătatea publică;
  • lipsa bolilor incompatibile cu statutul de student;
  • lista vaccinărilor efectuate;
  • grupa sanguină în sistemul AB0 și Rh;

i) Declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea și legalitatea actelor prezentate;

j) Fotografie digitală de tip pașaport / viză 3 x 4 cm și 2 fotografii mate de tip pașaport / viză 3 x 4 cm.

Notă: Documentele menționate în subpunctele c), d), e), f), g), h) ale prezentului punct vor fi traduse în limba română, engleză, sau rusă, autentificat notarial și legalizat în modul stabilit de către organele de stat din țara respectivă.

Copiile actelor se prezintă la comisia de admitere personal, prin intermediul persoanelor autorizate sau prin poșta electronică (email: foreign@usmf.md).

Pentru informaţii suplimentare accesaţi pagina web a universităţii www.usmf.md


Telefoane de contact: (+37322) 24-17-77; 24-23-33

Fax: (+373 22) 24-24-36.