avize detail

Depunerea actelor în original

Published: 25.06.2019
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt 165

Pentru a participa la concursul definitiv de admitere atât la locurile cu finanţare bugetară, cât şi în bază de contract cu achitarea taxei de studii, este obligatorie depunerea actelor în original până la 02 august 2018.

Neprezentarea în termenul stabilit a actelor în original, din vina exclusivă a candidatului, duce la pierderea locului (cu finanţare bugetară, cât şi în bază de contract cu achitarea taxei de studii) obţinut și la pierderea posibilității de participare în concursul final.

Pentru participarea la concursul definitiv de admitere, este obligatorie prezentarea, în perioada menționată mai sus și cu actele în original – actului de studii, cu anexa respectivă, certificatului medical tip (nr. 086/e), diplomelor de participare la olimpiade, concursuri, altor adeverinţe, certificate şi acte, depuse la Comisia de admitere.

Pauză: 13:00-14:00

URMĂRIȚI-NE

Comentarii