Default Header Image

Asigurarea medicală

Cetățenii străini, sosiți la studii la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, sunt obligați, conform legislației Republicii Moldova, să procure la orice companie de asigurări – Asigurarea Facultativă de Sănătate, valabilă pentru 3 luni, sau să prezinte asigurarea medicală din țara de origine/reședință tip internațional, valabilă și pentru Republica Moldova. Este obligatoriu ca asigurarea medicală să acopere costurile de tratament pentru bolile infecțioase. După obținerea permisului de ședere provizoriu, cetățenii străini sunt obligați, la fel ca şi cetățenii Republicii Moldova, să procure Polița Medicală de Asigurare Obligatorie, care este valabilă pentru un an calendaristic.