Default Header Image

Oferta academică, limbi de instruire

Oferta educațională

Facultatea de Medicină - 6 ani

Facultatea de Stomatologie - 5 ani

Facultatea de Farmacie - 5 ani

Limbile de instruire

La toate facultățile, instruirea se realizează în limbile română, engleză şi rusă.

Cerințe față de cunoașterea limbii de instruire

Nivelul minim acceptat pentru aplicarea la studii este B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Studenții străini, care optează pentru studii în limba română, pot solicita admiterea la cursurile de pregătire preuniversitară cu durata de 1 an.