Default Header Image

1. Cetățenii străini , sosiți în Republica Moldova la studii din țările Uniunii Europene, țările CSI, SUA, Israel, cât și alte țări nu au nevoie de viză de intrare pe teritoriul Moldovei. La punctul de trecere a frontierei de stat li se va aplica o stampilă în pașaportul național, cu mențiunile corespunzătoare de către organele frontierei de stat. Din momentul aplicării ștampilei, străinul are dreptul legal de a se afla pe teritoriul Republicii Moldova timp de 90 de zile. Cetățenii străini , veniți la studii la Universitate sunt obligați să se prezinte la USMF „Nicolae Testemițanu”, la Secția Admitere, documentare și evidență a studenților internaționali timp de 3 zile de la intrarea pe teritoriul Moldovei, pentru inițierea procedurii de documentare privind obținerea dreptului de ședere provizorie la studii.

2.  Un șir de țări necesită însă Viza MD de intrare pe teritoriul Republicii Moldova. Există 2 tipuri de viză MD de intrare:

Tip C - viză de scurtă ședere, în baza căreia străinul are dreptul de a se afla pe teritoriul Moldovei pe durata sejurului. Acest tip de viză nu se prelungește.

Tip D - viză de lungă ședere, în baza căreia străinul are dreptul la depunerea actelor pentru obținerea dreptului de ședere provizorie la studii. Acest tip de viză poate fi prelungit în caz de necesitate, în dependență de durata și valabilitatea acesteia. Viza MD se eliberează în baza invitației oficiale eliberate de către Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne. Cetățenii străini, acceptați de către Universitate la studii, pentru a iniția procedura de obținere a invitației oficiale, în baza căreia va obține Viza MD de intrare pe teritoriul  Moldovei vor trimite la adresa electronică a Secției Admitere, documentare și evidență a studenților internaționali: foreign@usmf.md următoarele acte:

a. copia pașaportului național (cu valabilitatea de cel puțin un an);

b. copia permisului de ședere din țara de reședință (în cazul în care străinul se află din anumite motive pe teritoriul altei țări);

c. copia mijloacelor bănești (extras din cont), cu indicarea sumei de 1000 de euro, sau echivalentul acesteia; la momentul prezentării, data eliberării extrasului să nu depășească termenul de 10 zile;

d. copia cazierului judiciar din țara de origine, cu traducere în limba engleză (rusă/română);

Notă: În cazul intrărilor anterioare pe teritoriul Republicii Moldova, străinul va prezenta copia vizelor. Solicitanții de invitații pentru studii postuniversitare, vor prezenta copiile diplomelor de licență.

Prețuri privind examinarea demersurilor pentru obținerea invitațiilor oficiale:

Taxa de stat – 20 MDL;

Examinarea demersului în termen de 5 zile lucrătoare – 120 MDL;

Examinarea demersului în termen de 3 zile lucrătoare – 180 MDL.

Solicitantul de viză MD se prezintă cu originalul invitației la orice misiune diplomatică a Republicii Moldova peste hotare.