MASTER(INFO ÎNSCRIERE ON-LINE)

Info înscriere on-line

Taxa de înscriere la concursul de admitere 2023 este stabilită în mărime de 100 lei.

La înscrierea on-line, Dosarul de concurs va include, obligatoriu, dovada achitării taxei de admitere (se va solicita atașarea documentului).

 

Modalitățile de plată:

1. Prin transfer bancar, doar în sucursalele și agențiile teritoriale ale BC „Moldova-Agroindbank” SA;

2. Prin internet (web) banking sau prin aplicația mobilă.

 

Rechizitele de plată (descarcă pdf pentru bancă):

Beneficiar: IP USMF „Nicolae Testemițanu”

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Cod fiscal: 1007600000794

Banca: BC „Moldova Agroindbank” SA, Sucursala Chișinău-Centru

Cod bancar: AGRNMD2X723

Cod IBAN: MD19AG000000022512015544

Destinația plății: Taxa de înscriere la concursul de admitere la USMF „Nicolae Testemițanu” pentru Numele și prenumele candidatului.

 

Taxa de înscriere poate fi achitată și până la începerea sesiunii de admitere.

Pasul 1:

Descărcați, imprimați, completați, semnați și scanați, în format *.pdf:

Cererea se va completa în limba română, în conformitate cu înscrierile din actele oficiale (diploma, buletinul de identitate etc.).

În cerere se va indica denumirea programului de studii solicitat și sursa de finanțare (buget/contract).

 

Pasul 2:

Scanați, în format *.pdf, actele obligatorii pentru înscrierea la concursul de admitere: diploma de studii superioare, suplimentul diplomei (toate paginile), buletinul de identitate cu fișa de însoțire (pe ambele părți) și curriculum vitae model Europass.

Candidații care au absolvit un program de master sau un program de studii superioare integrate și optează pentru studii superioare de master cu finanțare din buget vor include în dosar adeverința care confirmă sursa de finanțare a studiilor realizate, eliberată de instituția de învățământ superior care au absolvit-o.

Volumul setului de acte nu va depăși 20 MB!

Numele fișierelor va fi de tipul: Nume Prenume_document.pdf (exemplu: Ciobanu Ion_buletin.pdf)

 

Pasul 3:

Încărcați toate actele scanate și trimiteți-le la adresa de e-mail admiteremaster@usmf.md. Subiectul (titlul) mesajului va conține numele, prenumele și va fi de tipul: Nume Prenume Admitere master 2023 (exemplu: Ciobanu Ion Admitere master 2023)

Atenție! Dosarele pot fi trimise la Comisia de admitere de pe 24 iulie 2023, ora 00:01, până la 31 iulie 2023, ora 16:00.

Dosarele trimise până la ora 00:01, 24 iulie și după ora 16:00, 31 iulie 2023, precum și cele transmise prin alte mijloace, decât cel menționat mai sus, nu vor fi examinate!

 

Dosarul va fi examinat în 24-48 ore și, dacă corespunde cerințelor, în poșta electronică vi se va transmite confirmarea înscrierii la concursul de admitere, cu indicarea programului de studii, sursei de finanțare și mediei de concurs. Vă rugăm să o verificați și, dacă aveți neclarități, să vă adresați Comisiei de admitere la tel. 022205153 sau la adresa de email admiterea@usmf.md.

 

Notă:

Pentru programul de studii Management în sănătate publică dosarele de concurs se vor depune cu prezență fizică, la sediul Școlii de Management în Sănătate Publică.