MASTER(INFO ÎNSCRIERE ON-LINE)

Info înscriere on-line

Pasul 1:

Descărcați, imprimați, completați, semnați și scanați, în format *.pdf:

Cererea se va completa în limba română, în conformitate cu înscrierile din actele oficiale (diploma, buletinul de identitate etc.).

În cerere se va indica denumirea programului de studii solicitat și sursa de finanțare (buget/contract).

 

Pasul 2:

Scanați, în format *.pdf, actele obligatorii pentru înscrierea la concursul de admitere: diploma de studii superioare, suplimentul diplomei (toate paginile), buletinul de identitate cu fișa de însoțire (pe ambele părți) și curriculum vitae model Europass.

Candidații care au absolvit un program de master sau un program de studii superioare integrate și optează pentru studii superioare de master cu finanțare din buget vor include în dosar adeverința care confirmă sursa de finanțare a studiilor realizate, eliberată de instituția de învățământ superior care au absolvit-o.

Volumul setului de acte nu va depăși 20 MB!

Numele fișierelor va fi de tipul: Nume Prenume_document.pdf (exemplu: Ciobanu Ion_buletin.pdf)

 

Pasul 3:

Încărcați toate actele scanate și trimiteți-le la adresa de e-mail admitere2022@usmf.md. Subiectul (titlul) mesajului va conține numele, prenumele și va fi de tipul: Nume Prenume Admitere master 2022 (exemplu: Ciobanu Ion Admitere master 2022)

Atenție! Dosarele pot fi trimise la Comisia de admitere de pe 18 iulie 2022, ora 00:01, până la 02 august 2022, ora 16:00.

Dosarele trimise până la ora 00:01, 18 iulie și după ora 16:00, 02 august 2022, precum și cele transmise prin alte mijloace, decât cel menționat mai sus, nu vor fi examinate!

 

Dosarul va fi examinat în 24-36 de ore și, dacă corespunde cerințelor, în poșta electronică vi se va transmite confirmarea înscrierii la concursul de admitere, cu indicarea programului de studii, sursei de finanțare și mediei de concurs. Vă rugăm să o verificați și, dacă aveți neclarități, să vă adresați Comisiei de admitere la tel. 022205153 sau la adresa de email admiterea@usmf.md.

 

Notă:

Pentru programul de studii Management în sănătate publică dosarele de concurs se vor depune cu prezență fizică, la sediul Școlii de Management în Sănătate Publică.