Default Header Image

Cazare

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”  oferă servicii de cazare în campusul studențesc pentru studenții, în special pentru cei din primul an de studiu. Toate căminele sunt dotate cu bucătărie, camere de duș, internet şi alte facilități. Costul de cazare este de 70-150 euro, în funcție de opțiunea aleasă (în cameră de una, două sau trei persoane).

Studenţii, înmatriculaţi la anul I de studii, care necesită cazare în cămin, trebuie să se prezinte, pe 29 august 2018, ora 8:00, la Blocul de studii Nr.2 (Blocul Farmaceutic) str. Mălina Mică 66, et.1. Citește aici.

Acte necesare:

 • buletinul de identitate cu fişa de însoţire;
 • cerere de cazare în cămin;
 • dacă este cazul – acte care confirmă apartenența la categoria socială:
  • certificat despre componenţa familiei;
  • copia certificatului care confirmă gradul de dizabilitate a studentului sau a părinţilor;
  • copia certificatului de deces al părinţilor;
  • confirmare că fratele/sora e student/ă, etc.

 

Prin urmare Universitatea oferă abiturienților următoarele cămine:

camin nr.4
Căminul nr.4
camin-nr.5
Căminul nr.5
camin-nr.6
Căminul nr.6
camin-nr.9
Căminul nr.9
Căminul nr.10
Căminul nr.10
Căminul nr.12
Căminul nr.12
Căminul nr.13
Căminul nr.13
Căminul nr.14
Căminul nr.14
Căminul nr.17
Căminul nr.17