Default Header Image

Info înscriere on-line

1. Descărcați, completați, semnați și scanați, în format pdf, cererea de înscriere la concursul de admitere și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

- Cererea se va completa în limba română, în conformitate cu înscrierile din actele oficiale (diploma, buletinul de identitate etc.)

- În cerere se va indica denumirea specialității, conform nomenclatorului, sursa de finanțare (buget/contract) și forma de concurs (pe loc sau pe post).

- În cerere puteți opta pentru o singură formă de concurs – pe loc sau pe post.

- Instituția care oferă postul nu se va specifica în cerere. Postul va fi selectat după anunțarea rezultatelor concursului.

- Locul instruirii (Chișinău/Bălți) nu se va specifica în cerere. Acesta va fi selectat după anunțarea rezultatelor concursului.

 

 
Suport completare cerere de participare în concurs

 

2. Scanați, în format pdf, actele obligatorii pentru înscrierea la concursul de admitere: diploma de licență, suplimentul diplomei (toate paginile), buletinul de identitate cu fișa de însoțire (pe ambele părți), adeverința medicală (formular 086/e) și curriculum vitae model Europass.

Volumul setului de acte nu va depăși 20 MB!

Numele fișierelor va fi de tipul: NumePrenume_document.pdf (exemplu: CiobanuIon_buletin.pdf)

 

3. Încărcați toate actele scanate și trimiteți-le la adresa de e-mail admitere2020@usmf.md. Subiectul (titlul) mesajului va conține numele, prenumele și va fi de tipul: Nume Prenume Admitere rezidențiat 2020 (exemplu: Ciobanu Ion Admitere rezidențiat 2020)

Atenție! Dosarele pot fi trimise la Comisia de admitere de pe 14 septembrie 2020, ora 00:01, până la 18 septembrie 2020, ora 17:00.

Dosarele trimise până la ora 00:01, 14 septembrie și după ora 17:00, 18 septembrie 2020, precum și cele transmise prin alte mijloace, decât cel menționat mai sus, nu vor fi examinate!

 

4. Dosarul va fi examinat în 24-36 de ore și, dacă corespunde cerințelor, în poșta electronică vi se va transmite confirmarea înscrierii la concursul de admitere, cu indicarea specialității, sursei de finanțare, formei de concurs și mediei de concurs. Vă rugăm să o verificați și, dacă aveți neclarități, să vă adresați Comisiei de admitere la tel. 022205153 sau la adresa de email admiterea@usmf.md.