Default Header Image

Sănătate mintală publică

 

Sănătate mintală publică – un program de studii de master lansat de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în anul 2022, cu durata de 2 ani. Programul prevede studiul tulburărilor mintale, recuperarea persoanelor care au suferit o afecțiune de acest gen, prevenirea impactului asociat și al tulburărilor mintale. 

Programul de master este axat pe pregătirea specialiștilor calificați și a cercetătorilor în vederea conlucrării și implementării politicilor, planurilor și serviciilor de sănătate mintală și dezvoltării cercetărilor în acest domeniu. 

La finele studiilor, absolvenții vor primi titlul de master în sănătate publică. Specialiștii vor putea să activeze în instituții medico-sanitare publice și în instituții private ce prestează asemenea servicii – centre ale medicilor de familie, centre consultative, centre comunitare de sănătate mintală, cabinete psihiatrice/psihoterapeutice, spitale de psihiatrie, spitale de profil general ș.a.

Admiterea la programul de master Sănătate mintală publică se va realiza în baza diplomei de studii superioare de licență (ciclul I) sau a unui act echivalent de studii superioare. La concursul de admitere vor putea participa medici, psihologi, asistenți sociali, psihopedagogi și juriști. Studiile se vor realiza în limba română, forma de învățământ cu frecvență la zi.

Competențele, deprinderile și cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor la programul de master (ciclul II) pot fi ulterior aprofundate în procesul de cercetare la programul de doctorat (ciclul III), asigurându-se educația și dezvoltarea profesională continuă a specialiștilor, în concordanţă cu necesitățile sistemului de sănătate și cerințele pieței forței de muncă. 

Noul program de master Sănătate mintală publică a fost elaborat în cadrul proiectului moldo-elvețian „Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Moldova” (MENSANA), finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, în conformitate cu politicile în domeniu ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova. Programul a fost realizat în baza protocoalelor internaționale și a Programului internațional de master privind Politica și serviciile de sănătate mintală de la Universitatea Nova din Lisabona, Portugalia, promovat de către Institutul de Sănătate Mintală Globală de la Lisabona, cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății. 

Planul de învățământ, programul de master Sănătate mintală publică

 

Lista specialităților/programelor de studii la ciclul I (licență), conform Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior, absolvenții cărora pot participa la concursul de admitere la studii superioare de master (ciclul II) la USMF „Nicolae Testemițanu”:
 

Codul și denumirea domeniului de formare profesională

Specialitatea/programul de studii la ciclul I (licență)

SĂNĂTATE MINTALĂ PUBLICĂ

0111 Științe ale educației

0111.1 Pedagogie

0111.2 Pedagogie (educație) socială

0111.3 Psihopedagogie

0111.4 Psihopedagogie specială

0112 Pedagogie preșcolară

0112.1 Pedagogie preșcolară

0113 Pedagogie în învățământul primar

0113.1 Pedagogie în învățământul primar

0313 Psihologie

0313.1 Psihologie

0319 Asistenţă socială

0319.1 Asistenţă socială

0910 Sănătate publică

0910.1 Sănătate publică

0911 Stomatologie

0911.1 Stomatologie

0912 Medicină

0912.1 Medicină

0913 Asistenţă medicală și moașe

0913.1 Asistenţă medicală generală