Admitere 2021

ACHITAREA TAXEI DE STUDII

Candidaţii admişi la locurile în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termene de plată: 20 august – 26 august 2020, inclusiv sâmbătă, 22 august.

 

Încheierea contractelor se va face la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (Blocul Didactic Central, biroul 113, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165).

Orar de lucru: 09:00 – 16:30, pauză – 12:00-13:00.

Taxa se achită în volum integral (100%).

 

Pentru perfectarea contractelor este necesar de prezentat:

  1. Buletinul de identitate (original şi copie)

Pentru părinţi, în caz că aceștia achită contractul în locul candidatului – Buletinele de identitate ale candidatului şi părintelui (original şi copie).

Accesul candidaților va fi etapizat, cu respectarea cerințelor epidemiologice.

 

Mărimea taxelor de studii pe specialităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2020-2021,

aprobate prin Decizia Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională

al USMF „Nicolae Testemiţanu” din 4 iunie 2020

SPECIALITATEA

MĂRIMEA TAXEI,

LEI

Medicină 30.100
Farmacie 30.500
Stomatologie 31.700
Sănătate publică 19.300
Asistență medicală generală 19.300
Optometrie 32.200
Tehnologia radiologică 32.200

 

Rezultatele concursului final de admitere

 

SESIUNE SUPLIMENTARĂ

Se anunță primirea actelor pentru participare în concurs în sesiunea suplimentară, locuri în bază de contract, la programele de studii:

  • Farmacie – 75 locuri
  • Asistență medicală generală – 10 locuri
  • Tehnologie radiologică – 9 locuri
  • Sănătate publică – 9 locuri
  • Optometrie – 1 loc.

Actele pot fi depuse în perioada 20 august – 25 august, inclusiv sâmbătă 22 august, la Comisia de admitere; program de lucru 09:00 – 16:30, pauză – 12:00-13:00. Actele se depun în original. Dosarul depus trebuie să conțină toate actele necesare: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-integrate-ciclul-i-si-ciclul-ii/acte-necesare

Candidații, care nu au promovat concursul final și ale căror acte, în original, sunt depuse la Comisia de admitere, se pot înscrie în concurs în sesiunea suplimentară și prin depunerea online a cererii de participare în concurs. Modelul cererii: Cerere concurs suplimentar Aceasta urmează a fi completată, scanată și transmisă pe admitere2020@usmf.md.

Anunțarea rezultatelor –  26 august 2020.

 

Rezultatele concursului, sesiune suplimentară

Candidații, care au promovat concursul în sesiunea suplimentară de admitere, vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termene de plată: 01 septembrie – 04 septembrie 2020.

Încheierea contractelor se va face la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (Blocul Didactic Central, biroul 113, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165).

Orar de lucru: 09:00 – 15:30, pauză – 12:00-13:00.

Taxa se achită în volum integral (100%). 

 

Informația privind cazarea în cămine, livrarea manualelor, adunarea generală cu studenții admiși și modalitatea de organizare a studiilor, începând cu data de 1 septembrie: https://usmf.md/ro/noutati/bun-venit-studentilor-din-anul-i

IMPORTANT!!

Pentru a participa la concursul final de admitere, candidatul trebuie, în perioada 08 august – 18 august 2020, să prezinte la Comisia de admitere originalele actelor depuse pentru participare la concurs (inclusiv actul de studii în original cu anexa acestuia).

Candidații, care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel sunt obligați să depună actele menționate în original, în termenele stabilite.

La depunerea actelor în original, suplimentar la cele menționate în art. 22, candidatul va prezenta 4 fotografii 3 x 4 cm tip Buletin și trei copii ale buletinului de identitate (pașaportului).

Depunerea actelor în original se va face personal, pe baza buletinului de identitate (pașaportului) în original.  Depunerea actelor în original se poate face, în numele candidatului, și de o altă persoană pe bază de procură.

Neprezentarea originalelor actelor de studii, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și la pierderea posibilității de participare în concursul final de admitere.

Programare pentru depunerea actelor în original:

022-205-200

032-205-200