Default Header Image

Informații utile

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA

ANUNȚĂ CONCURS DE ADMITERE ÎN SECUNDARIAT CLINIC PENTRU ANUL DE STUDII 2020-2021

 

Concursul de admitere în secundariat clinic se organizează conform Planului de înmatriculare în secundariat clinic pentru anul 2020-2021, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, la următoarele specialități:

- Anesteziologie și terapie intensivă pediatrică – 2 locuri;

- Chirurgie endovasculară – 2 locuri;

- Cardiologie intervențională – 3 locuri;

- Reabilitare și medicină fizică – 2 locuri;

- Hepatologie – 1 loc.

La concurs se admit cetățenii Republicii Moldova, absolvenți ai rezidențiatului la USMF ,,Nicolae Testemițanu” şi medici cu stagiu de muncă, posesori ai diplomelor ce confirmă studiile postuniversitare de rezidențiat, cu nota medie de cel puțin 8,5.

Cetățenii străini şi apatrizii pot fi admiși la studii în baza contractelor individuale încheiate cu Universitatea.

Pentru participarea la concursul de admitere, candidații vor completa o fișă-tip și vor achita o taxă de înscriere, la care se vor anexa următoarele acte:

- Buletinul de identitate cu fișa de însoțire (original şi copie);

- Diploma de absolvire a instituției de învățământ superior medical (original şi copie);

- Anexa la diplomă (original şi copie);

- Diploma de licență/de medic specialist (rezidențiat);

- Certificatul de confirmare a studiilor prin internatură - pentru persoanele care nu au studii de rezidențiat;

- Certificatul medical-tip (formularul nr. 086/e), în care se va indica dacă candidatul este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii la specialitatea pentru care optează;

 - 4 fotografii identice, 3x4 cm, tip buletin;

- Adeverințe cu referire la cursurile de perfecționare (original şi copie);

- Referinţă de la ultimul loc de muncă;

- Copiile articolelor şi ale tezelor publicate;

- Curriculum Vitae (model Europass).

Candidații se vor înscrie personal la concurs, în baza buletinului de identitate prezentat în original, în perioada 14-16 decembrie 2020, între orele 09:00 și 16:00 la   Decanatul Facultății de Rezidențiat (Blocul didactic central al USMF „Nicolae Testemițanu”, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

Informații suplimentare la nr. de tel.: +373 22 205 332.