SECUNDARIAT CLINIC (INFORMAȚII UTILE)

Informații utile

AVIZ

Concurs de admitere în secundariat clinic la locurile vacante (turul II) pentru anul de studii 2023-2024

 

turul IIConcursul de admitere la studii în secundariat clinic la locurile vacante (turul II) se organizează pe specialități, conform Planului de înmatriculare în secundariat clinic pentru anul 2023-2024, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 21 din 05.01.2024, la următoarele specialități: 

 • Anestezie și terapie intensivă pediatrică

 • Neuroimagistică medicală

 • Podiatrie – chirurgia plantei

 • Radiologie intervențională

La concurs se pot înscrie cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi ai rezidențiatului la USMF „Nicolae Testemițanu” şi medici cu stagiu de muncă, posesori ai diplomelor ce confirmă studiile postuniversitare de rezidențiat. Pentru participare la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă-tip, vor achita taxa de înscriere, la care vor anexa următoarele acte:

 • Buletinul de identitate cu fișa de însoțire (original şi copie);

 • Diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior medical (original şi copie);

 • Suplimentul/Anexa la diplomă (original şi copie);

 • Diploma de licenţă/ de medic specialist (rezidențiat);

 • Certificatul medical-tip (Formularul nr. 086/e), în care se va indica dacă candidatul este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii la specialitatea pentru care optează;

 •  Fotografii 3x4 (4 buc.);

 •  Adeverinţe cu referire la cursurile de perfecţionare (original şi copie);

 •  Referinţă de la ultimul loc de muncă;

 •  Copiile articolelor şi tezelor publicate, dacă este cazul;

 •  Curriculum Vitae (model Europass).

Candidații se vor înscrie personal la concurs, în baza buletinului de identitate prezentat în original, doar la o singură specialitate, în perioada 19-20 februarie 2024, Decanatul Facultății de Rezidențiat, biroul nr. 100, Blocul didactic central al USMF „Nicolae Testemițanu” (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

Pentru informații suplimentare apelați: +373 22 205 332.

 

proba scrisăProba scrisă (testul grilă) în cadrul concursului de admitere în secundariat clinic pentru anul de studii 2023-2024 se va desfășura vineri, 2 februarie 2024, cu începere de la ora 14:30, pentru toți candidații care s-au înscris la concurs.

Testarea va avea loc în incinta Blocului didactic nr. 1 „Leonid Cobâleanschi” a IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu (str. Nicolae Testemițanu, 27), Aula universitară nr. 13, et. 1, cu respectarea strictă a cerințelor sanitaro-epidemiologice.

Candidații se vor prezenta cu buletinul de identitate/pașaportul (original) și un pix cu mină de culoare neagră sau albastru închis, cu excepția celui cu gel.

Contăm pe responsabilitatea Dvs.

Comisia de admitere în secundariat clinic


 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA ANUNȚĂ

CONCURS DE ADMITERE ÎN SECUNDARIAT CLINIC PENTRU ANUL DE STUDII 2023-2024

admitere secundariat clinicConcursul de admitere la studii în secundariat clinic se organizează pe specialități, conform Planului de înmatriculare în secundariat clinic pentru anul 2023-2024, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 21 din 05.01.2024, la următoarele specialități: 

 • Electrocardiofiziologie
 • Reumatologie pediatrică
 • Nefrologie cu hemodializă
 • Neuroimagistică medicală
 • Neuroradiologie intervențională
 • Imagistică prin rezonanță magnetică
 • Radiologie intervențională
 • Chirurgie endovasculară
 • Chirurgie endoscopică
 • Podiatrie – chirurgia plantei
 • Psihiatrie pediatrică
 • Anestezie și terapie intensivă pediatrică

La concurs se pot înscrie cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi ai rezidențiatului la USMF „Nicolae Testemițanu” şi medici cu stagiu de muncă, posesori ai diplomelor ce confirmă studiile postuniversitare de rezidențiat. Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi admişi la studii în baza contractelor individuale încheiate cu Universitatea.

Pentru participare la concursul de admitere, candidaţii vor completa o fişă-tip, vor achita taxa de înscriere, la care vor anexa următoarele acte:

 • Buletinul de identitate cu fișa de însoțire (original şi copie);
 • Diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior medical (original şi copie);
 • Suplimentul/Anexa la diplomă (original şi copie);
 • Diploma de licenţă/ de medic specialist (rezidențiat);
 • Certificatul medical-tip (Formularul nr. 086/e), în care se va indica dacă candidatul este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii la specialitatea pentru care optează;
 •  Fotografii 3x4 (4 buc.);
 •  Adeverinţe cu referire la cursurile de perfecţionare (original şi copie);
 •  Referinţă de la ultimul loc de muncă;
 •  Copiile articolelor şi ale tezelor publicate, dacă este cazul;
 •  Curriculum Vitae (model Europass).

Candidații se vor înscrie personal la concurs, în baza buletinului de identitate prezentat în original, doar la o singură specialitate, în perioada 29-31 ianuarie 2024, Decanatul Facultății de Rezidențiat, biroul nr. 100, Blocul didactic central al USMF „Nicolae Testemițanu” (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

Pentru informații suplimentare apelați: +373 22 205 332.