Default Header Image

Informaţii utile

ATENȚIE !

Adunarea generală pentru rezidenţii anului I de studii 2017-2018 va avea loc pe 05 octombrie 2017, cu începere de la ora 1200, în Sala Senatului a USMF „Nicolae Testemițanu”.

Prezenţa obligatorie.

Decanatul Rezidenţiat şi Secundariat Clinic

 

AVIZ

Repartizarea locurilor în cămin pentru rezidenţii anilor II-V de studii va avea loc pe 05 octombrie 2017, între orele 1400 – 1500, în blocul central al USMF „Nicolae Testemiţanu”, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, biroul 113.

Decanatul Rezidenţiat şi Secundariat Clinic

 

AVIZ

Repartizarea locurilor în cămin pentru rezidenţii anului I de studii (2017-2018) va avea loc:

  • joi, 05 octombrie 2017, 1500 - 1800
  • vineri, 06 octombrie 2017, 1000 - 1500

Repartizarea va avea loc în incinta Blocului central al USMF „Nicolae Testemiţanu”, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, (biroul 113).

Decanatul Rezidenţiat şi Secundariat Clinic

 

* * *

AVIZ

Cererile pentru participare la concursul suplimentar pot fi depuse și pe 20.09.2017, Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113), de la 900 până la 1700 (pauză: 1300 - 1400).

Comisia de admitere în rezidenţiat

* * *

AVIZ

Se anunţă concurs suplimentar în rezidenţiat 2017 la locurile vacante conform specialităților:  BUGET:Anatomie patologică (Chişinău) – 3 locuriAnestezie şi terapie intensivă (Bălti)  – 6 locuriAnestezie şi terapie intensivă (Chişinău)  – 11 locuriChirurgie generală (Bălţi) – 2 locuriFarmacologie clinică (Chişinău) – 1 locGenetică medicală (Chişinău) – 1 locGeriatrie (Chisinau)  – 14 locuriMedicină de familie (Bălti)  – 5 locuriMedicină de familie (Chisinau)  – 55 locuriMedicină de laborator (Chisinau)  – 2 locuriMedicină de urgență (Bălti)  – 7 locuriMedicină de urgență (Chisinau)  – 20 locuriMedicină internă (Bălţi) – 2 locuriMedicină legală (Chisinau) Căuşeni  – 1 locMedicină legală (Chisinau) Ungheni  – 1 locMedicina muncii (Chişinău) – 2 locuriMedicină sportivă (Chişinău) – 4 locuriPneumologie (Chisinau)  – 3 locuriPsihiatrie (Chişinău) – 7 locuriPsihiatrie (Chişinău) Bălţi – 1 loc Epidemiologie (Chisinau)  – 3 locuri CONTRACT:Endodonţie (Chişinău) – 5 locuriParodontologie (Chişinău) – 3 locuriPedodonţie (Chişinău) – 5 locuri Farmacie analitică (Chisinau)  – 3 locuriFarmacie comunitară și de spital (Chişinău) – 1 loc Cererile pentru participare la concursul suplimentar pot fi depuse pe 18.09.2017 şi 19.09.2017, Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113), de la 900 până la 1700 (pauză: 1300 - 1400).

Comisia de admitere în rezidenţiat

  * * *

AVIZ

Candidaţii care au promovat concursul de admitere în rezidenţiat vor fi înmatriculaţi numai după încheierea contractelor individuale cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi cu USMF “Nicolae Testemiţanu” privind instruirea şi plasarea obligatorie în câmpul muncii în instituţiile medico-sanitare.

Încheierea contractelor individuale se face în perioada 18.09.2017 – 22.09.2017, Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113),de la 900 până la 1700 (pauză: 1300 - 1400).

 * * * 

 

Candidaţii, care au promovat concursul la locurile pe bază de contract cu plata taxei de studii vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termenul de plată: 18 – 22 septembrie 2017.

 

 

Mărimea taxelor de studii postuniversitare în rezidenţiat  pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul de studii 2017-2018,aprobate prin decizia Consiliului de administraţie

a USMF “Nicolae Testemiţanu” nr.18/1 din 24 august 2017

Facultatea

Mărimea taxei, lei

Stomatologie

29.600

Farmacie

26.200

 

Comisia de admitere în rezidenţiat

 * * *

 Persoanele admise la studii în rezidenţiat la specializări, la care instruirea se petrece la mai multe baze clinice, pot depune spre examinare cerere de repartizare la catedra dorită.

Cererile  pot fi depuse în perioada 18.09.2017 – 22.09.2017, Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113), de la 900 până la 1700(pauză: 1300 - 1400).

Comisia de admitere

***

AVIZ

Înscrierea la concursul de admitere în rezidențiat, precum și schimbarea specialității, se vor putea face și în data de 14 septembrie 2017, în intervalul orar 9.00 – 17.00. Pauza – 13.00 – 14.00.

Comisia de admitere în rezidenţiat

 * * *

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă concursul de admitere la studii postuniversitare prin rezidenţiat pentru anul de studii 2017-2018

 

Concursul de admitere în rezidenţiat se organizează pe specialități, conform planului de înmatriculare aprobat de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

La concurs vor fi admişi cetăţenii Republicii Moldova, absolvenţi ai USMF „Nicolae Testemiţanu” şi ai altor facultăţi de medicină/farmacie de peste hotare, din instituții de stat acreditate în modul stabilit de legislația în vigoare, promoţia anului 2017, precum şi absolvenţii promoţiilor 2015 şi 2016, care nu au fost înmatriculaţi anterior în rezidenţiat.

Pentru participare la concurs, candidatul va depune la Comisia de admitere în rezidenţiat Dosarul de concurs, care va include următoarele documente:

  • cererea de înscriere la concursul de admitere;
  • actul de studii și suplimentul acestuia (original* și copie);
  • certificatul medical-tip (nr. 086/e), eliberat cu cel mult trei luni până la concursul de admitere de către circumscripţia medicală respectivă sau Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical pentru studii în domeniul pentru care candidează. Certificatul medical va include obligatoriu şi rezultatele investigaţiei MRS, iar pentru specialitățile de profil chirurgical şi stomatologic – markerii hepatitelor virale (HBsAg, anti-HBcor sum, anti-HCV). Universitatea are dreptul şi poate organiza, la necesitate, un control medical suplimentar;
  • buletinul de identitate (original* și copie);
  • copiile publicaţiilor ştiinţifice;
  • certificatul de studii cu notele examenului de licență (original* și copie) și foaia matricolă (original* și copie), pentru absolvenții din România, promoția anului 2017, urmând ca diploma de licență și suplimentul acesteia să fie prezentate ulterior;
  • certificat de căsătorie (original* și copie) sau alt document care atestă schimbarea numelui față de numele înscris în actul de studii, dacă este cazul.

* Originalul se restituie candidatului după certificarea copiei documentului de către membrii Comisiei de admitere.

Candidaţii la concurs vor depune actele personal, la Comisia de admitere în rezidenţiat, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165.

 ***

Perioada de depunere a cererilor de participare la concursul de admitere:

7 septembrie – 13 septembrie 2017

* * *

Programul de lucru al Comisiei de admitere:

9.00 - 17.00

Pauza: 13.00 - 14.00

 

* * *

Planul de admitere la studii postuniversitare prin rezidențiat în anul 2017

(Anexă la Ordinului nr. 100 P§1 din 21 august 2017)

* * *

 

ATENȚIE!

În conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 107 P§2 din 06 septembrie 2017, în Planul de înmatriculare la studii de rezidențiat pentru anul de studii 2017-2018 (Anexa Ordinului nr. 100 P§1 din 21 august 2017) domeniul „Stomatologie” se expune în următoarea redacție:

Nr.

crt.

Specialitatea

Dislocarea instruirii

Total nr. locuri

Buget pe loc

Buget pe post

Contract

Stomatologie

38. Chirurgie dento-alveolară

Chișinău

5

 

 

5

39. Endodonție

Chișinău

10

 

 

10

40. Protetică dentară

Chișinău

5

 

 

5

41. Pedodonție

Chișinău

5

 

 

5

41/1 Ortodonție

Chișinău

5

 

 

5

41/2 Parodontologie

Chișinău

5

 

 

5

 * * *

ATENȚIE!

În conformitate cu Decizia Consiliului de administrație al IP USMF „Nicolae Testemițanu” nr.19/1 din 06.09.2017, media de concurs în rezidențiat se va calcula conform formulei:

MCR = 0,6 MAS + 0,3 MDP + 0,1 MEA, unde:

MCR – media de concurs în rezidențiat, calculată ca medie ponderată;MAS – media generală pe anii de studii din suplimentul diplomei de licență în medicină;MDP – media disciplinelor de profil din suplimentul diplomei de licență în medicină;MEA – media examenului de absolvire din suplimentul diplomei de licență în medicină.Formula dată substituie formula din pct. 23 al Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la studii postuniversitare prin rezidențiat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în anul 2017

* * *

Modelul fișei de înscriere la concursul de admitere în rezidențiat (.pdf)

* * *

Model CV:

descarcă .doc

vezi instrucţiuni de completare

* * *

Mărimea taxelor de studii

în rezidențiat pe specialităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2017-2018, aprobate prin decizia Consiliului de administrație a USMF “Nicolae Testemiţanu” nr.18/1 din 24 august 2017:

Facultatea

Mărimea taxei, lei

Farmacie

26.200

Stomatologie

29.600

* * *

Taxa pentru înscriere la concursul de admitere în rezidenţiat în anul 2017, aprobată prin decizia Consiliului de administrație a USMF “Nicolae Testemiţanu” nr.18/4 din 24 august 2017  -

100 lei

 * * *

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 884 din 28.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de rezidenţiat

* * *

Nomenclatorul specialităţilor pentru pregătirea postuniversitară prin studii de rezidenţiat

(Anexa la Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.175P§2 din 23.12.2015)

* * *

Legea Nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

* * *

 

Pentru informaţii suplimentare a se adresa Comisiei de admitere în rezidenţiat:

MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, biroul 217

Tel. – (37322) 24-23-91; (37322) 20-51-53

www.usmf.md