(Master) Informații pentru candidați

Rezultatele concursului

 
 Rezultatele concursului FINAL de admitere la studii superioare de master - ciclul II

master2023F_1

master2023F_2

Rezultatele admiterii

ACHITAREA TAXEI DE STUDII

Candidaţii admişi la locurile în bază de contract vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termene de plată: 08 august – 18 august 2023 (inclusiv).

Încheierea contractelor se va face la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (Blocul Didactic Central, biroul 113, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165).

Orar de lucru: 09:00 – 16:30, pauză – 12:00-13:00.

Taxa se achită în volum integral (100%).

Pentru perfectarea contractelor este necesar de prezentat buletinul de identitate

 
 Rezultatele concursului de admitere, SESIUNEA SUPLIMENTARĂ, studii superioare de master - ciclul II

RezultConcSuplimMasterUSMF

 

SESIUNE SUPLIMENTARĂ

Se anunță primirea actelor pentru participare în concurs în sesiunea suplimentară, la studii superioare de master (ciclul II), locuri în bază de contract, la programele de studii:

- Nutriție umană – 3 locuri

- Sănătate mintală publică – 6 locuri

Actele pot fi depuse în perioada 08 august – 11 august, la Comisia de admitere; program de lucru 09:00 – 16:30, pauză – 12:00-13:00. Actele se depun în original. Dosarul depus trebuie să conțină toate actele necesare: https://admitere.usmf.md/ro/admitere/studii-universitare/candidati-autohtoni/studii-superioare-de-masterat-ciclul-ii/acte

Anunțarea rezultatelor –  12 august 2023.

IMPORTANT!

Pentru a participa la concursul final de admitere, candidatul trebuie să prezinte la Comisia de admitere originalele actelor depuse pentru participare la concurs (inclusiv actul de studii în original cu anexa acestuia).

Se vor prezenta originalele tuturor actelor, depuse în dosarul personal pe platforma de admitere (actul de studii cu anexa/suplimentul cu note, curriculum vitae, alte acte, după caz). 

Suplimentar, candidații vor prezenta:

- 4 fotografii 3 x 4 cm tip Buletin

 

Neprezentarea actelor în original, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și la pierderea posibilității de participare în concursul final de admitere.

Depunerea în original a actelor se va desfășura în perioada 02 august - 04 august (inclusiv). Programul de lucru: 09:00 - 17:00, pauza 13:00 - 14:00

Actele se depun în Blocul Didactic Central al USMF „Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165