MASTER(PLANUL DE ADMITERE)

Planul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat, studii superioare de master (ciclul II) pentru anul de studii 2023-2024, domeniul general de studii 091. Sănătate constituie 10 locuri.

Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2023-2024, conform programelor de studii și formei de finanțare:

Nr.

Programul de studii

total

buget

contract

  1.  

Tehnologii moleculare în sănătate

5

4

1

  1.  

Nutriție umană

12

2

10

  1.  

Sănătate mintală publică

12

2

10

  1.  

Optometrie clinică

3

2

1

  1.  

Management în sănătatea publică

25

-

25

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere 2023 este stabilită în mărime de 100 lei.

La înscrierea on-line, Dosarul de concurs va include, obligatoriu, dovada achitării taxei de admitere (se va solicita atașarea documentului).

 

Modalitățile de plată:

1. Prin transfer bancar, doar în sucursalele și agențiile teritoriale ale BC „Moldova-Agroindbank” SA;

2. Prin internet (web) banking sau prin aplicația mobilă.

 

Rechizitele de plată (descarcă pdf pentru bancă):

Beneficiar: IP USMF „Nicolae Testemițanu”

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Cod fiscal: 1007600000794

Banca: BC „Moldova Agroindbank” SA, Sucursala Chișinău-Centru

Cod bancar: AGRNMD2X723

Cod IBAN: MD19AG000000022512015544

Destinația plății: Taxa de înscriere la concursul de admitere la USMF „Nicolae Testemițanu” pentru Numele și prenumele candidatului.

 

Taxa de înscriere poate fi achitată și până la începerea sesiunii de admitere.