Default Header Image

Admiterea la studii superioare de master în managementul sănătăţii publice, 2020-2022

logo smspŞcoala de Management în Sănătate Publică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, anunţă admiterea la studii superioare de master în managementul sănătăţii publice, pentru perioada de studii 2020-2022.  

La concurs vor fi admişi cetăţenii Republicii Moldova, cu studii superioare, inclusiv angajaţi în funcţii de conducere în instituțiile medico-sanitare din sistemul de sănătate.

Pentru participare la concurs,  candidaţii vor completa o fişă-tip, la care vor anexa:

 • copia buletinului de identitate;

 • 4 fotografii (3x4);

 • copia diplomei de absolvire a instituției de învățământ superior;

 • copia diplomei de licență și a certificatului despre absolvirea internaturii, a secundariatului clinic sau a specializării primare (după caz);

 • adeverințele cu privire la stagiile de perfecționare;

 • curriculum vitae;

 • referința de la locul de muncă;

 • scrisoare de motivare din partea aplicantului (max. 2 pag.). 

Opțional, pot fi prezentate:

 • lista publicațiilor;

 • scrisoarea de garanție despre achitarea taxei stabilite pentru studii din partea instituției.

 • copia diplomei privind deținerea titlului de doctor în științe;

 • copia diplomei privind deținerea titlului de master în domenii conexe sănătății publice;

 • certificatele de participare la evenimente științifice și de instruire din ultimii cinci ani;

 • date despre experiența internațională în domeniul sănătății publice.

Pentru a depune actele, candidații trebuie să  facă,  în prealabil, o programare individuală  la numărul de telefon: 022 205 205.

Perioada depunerii dosarelor: 1-31 iulie 2020, între orele 10:00-15:00 (cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică).

La etapa depunerii actelor, toţi candidaţii vor susţine un mini-test pentru evaluarea abilităților în domeniul managementului general. Calificativul obţinut la test nu va influența asupra deciziei de înscriere a candidaţilor în concurs.

Probele de concurs vor fi susţinute în data de 1 august, începând cu ora 10:00.

Studiile se efectuează în bază de contract.

Începutul instruirii – septembrie 2020. Durata studiilor este de 2 ani.

Pentru informaţii suplimentare, candidații se pot adresa:

MD-2004 or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 194 B,

Şcoala de Management în Sănătate Publică, 

tel./fax: 022 205 205, 

sph@usmf.md,

www.public-health.md