Default Header Image

Anunţarea rezultatelor finale

28 iulie 2019

Anunţarea rezultatelor finale: 28 iulie 2019

Ora: 9:00

Locatia: Blocul didactic central (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165), site

E-mail: admiterea@usmf.md

Tel.: 022 242 391; 022 205 153