Default Header Image

Anunţarea rezultatelor intermediare

23 iulie 2019

Anunţarea rezultatelor intermediare: 23 iulie 2019

Ora: 9:00

Locatia: Blocul didactic central (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165), site 

E-mail: admiterea@usmf.md

Tel.: 022 242 391; 022 205 153