Default Header Image

Anunţarea rezultatelor intermediare

29 iulie 2018

Anunţarea rezultatelor intermediare: 29 iulie 2018

Orele: 9:00-17:00

Locatia: Blocul Didactic Central bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165

Email: admiterea@usmf.md

Telefon: 022 242 391; 022 205 153