Default Header Image

Depunerea actelor în original

23 iulie-25 iulie 2019

Depunerea actelor în original: 23 iulie-25 iulie 2019

Orele: 9:00-17:00, pauză 13:00-14:00

Locatia: Blocul didactic central (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165)

E-mail: admiterea@usmf.md

Tel.: 022 242 391; 022 205 153