Default Header Image

Depunerea actelor în original

30 iulie – 02 august 2018

Depunerea actelor în original: 30 iulie – 02 august 2018

Orele: 9:00-17:00

Locatia: Blocul Didactic Central bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165

Email: admiterea@usmf.md

Telefon: 022 242 391; 022 205 153