Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale

Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale

Publicat: 06.10.2021

​​Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale„Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale” a constituit genericul Conferinţei știinţifico-practice naționale cu participare internațională, organizată în zilele de 1 și 2 octombrie curent, în format mixt, de Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică și Decanatul Facultății de Farmacie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în colaborare cu Asociația Studenților Farmaciști din Republica Moldova.

Conferința a avut loc în contextul realizării proiectului „Diminuarea consecințelor schimbărilor climatice prin crearea și implementarea soiurilor de plante medicinale și aromatice cu productivitate înaltă, rezistență la secetă, iernare și boli, ce asigură dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, garantează produse de calitate superioară, destinate industriei de parfumerie, cosmetică, farmaceutică, alimentară”, implementat de Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP) în parteneriat cu USMF „Nicolae Testemițanu”. Proiectul a fost selectat pentru finanțare în cadrul concursului de proiecte a Programului de stat 2020-2023, organizat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. 

Profesorul universitar Tatiana Calalb, președinte al Comitetului organizatoric, șefa Catedrei de farmacognozie și botanică farmaceutică a USMF „Nicolae Testemițanu”, coordonator al proiectului din partea universității noastre, a menționat, în deschiderea conferinței, că „provocările cu care ne confruntăm în prezent nu pot fi soluționate prin cercetări unidisciplinare. Este necesară o abordare interdisciplinară pentru valorificarea rațională și eficientă a plantelor în domeniul farmaceutic și pregătirea unor promoții noi de specialiști, care vor depăși limitele disciplinelor în conformitate cu necesitățile timpului, și dezvoltarea colaborării naționale și internaționale”.

Organizarea unui forum științific național cu participare internațională în domeniu este o premieră pentru Republica Moldova, acesta întrunind specialiști și cercetători științifici din diverse domenii, interesați de studiul plantelor medicinale -  de la identificarea în teren, herborizarea, recoltarea, cultivarea, ameliorarea genotipului, studii morfo-cito-biologice și biochimice - până la studii farmacognostice, farmaceutice, terapeutice, managementul și controlul fitopreparatelor. 

Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinaleLa sesiunea de comunicări și postere, organizată în data de 1 octombrie, au participat cercetători științifici, studenți-doctoranzi, medici-rezidenți, studenți, farmaciști practicieni și reprezentanți ai universităților și instituțiilor de cercetare din Republica Moldova, România (Iași, Timișoara, București, Târgu Mureș, Arad, Cluj-Napoca,  Piatra Neamț), Italia (Rende), Franța (Paris) și Germania (Halle). La conferință au fost abordate subiecte ce țin de rezultatele obținute și perspectivele de studiu al plantelor în domeniile: studii biologice și farmacognostice; tehnologia produselor fitoterapeutice; studii chimice, farmacologice și fitoterapeutice și managementul și controlul fitopreparatelor. 

În cea de-a doua zi, 2 octombrie, pentru studenții de la specialitatea Farmacie a fost organizat un workshop la tema „Tehnici de identificare, obținere și aplicare a uleiurilor volatile în farmacie, cosmetică și alimentație” în comun cu Laboratorul de Plante Medicinale și Aromatice din cadrul IGFPP. Atelierul a inclus: tehnici de obținere a uleiurilor volatile, identificarea produselor vegetale, identificarea și testarea a 10 mostre de ulei volatil și discuții  interactive. La final, cei mai bine pregătiți studenți au fost premiați cu monografia „Lavanda”, oferită de autor - profesorul cercetător Maria Gonceariuc, dr. hab. șt. biologice.

Conferința va servi drept platformă de schimb de idei în elaborarea metodologiei de cercetare interdisciplinară experimentală și interpretativă, de continuare a colaborărilor, de inițiere a noilor proiecte de cercetare interinstituțională și internațională,  precum și de generare a noilor idei pentru dezvoltarea și prosperarea științei și practicii farmaceutice. 

Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
Conferință - Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
usmf
conferință online
Conferință științifică
studiu farmaceutic
plante medicinale
Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică
Facultatea de Farmacie
Asociația Studenților Farmaciști

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii