REZULTATELE ADMITERII  Rezidentiat

Rezultatele admiterii

AVIZ

Adunarea generală a medicilor și farmaciștilor rezidenți, anul I (2022-2023) de studii, va avea loc pe 10 octombrie 2022, cu începere de la ora 16:00, în Sala Senatului din incinta Blocului didactic central al USMF „Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, conform orarului de mai jos.

Prezența este obligatorie.

Interval orar

Specialitățile

16:00 – 16:55

Anestezie și terapie intensivă

Igienă

Chirurgie generală

Medicina muncii

Neurochirurgie

Microbiologie

Obstetrică și ginecologie

Nutriție și dietetică

Oftalmologie

Chirurgie dento-alveolară

Oncologie

Endodonție

Ortopedie și traumatologie

Ortodonție

Otorinolaringologie

Parodontologie

Urologie

Pedodonție

Epidemiologie

Protetică dentară

 

17:00 – 17:55

Alergologie și imunologie

Medicina legală

Anatomie patologică

Nefrologie

Boli infecțioase

Neonatologie

Cardiologie

Neurologie

Dermatovenerologie

Pediatrie

Endocrinologie

Pneumologie

Gastroenterologie

Psihiatrie

Hematologie

Radiologie și imagistică medicală

Medicină de familie

Reabilitare și medicină fizică

Medicină de laborator

Reumatologie

Medicină de urgență

Farmacie clinică

Medicina internă

Tehnologie farmaceutică industrială

 

Procesul de selectare a specialității, postului/locului în specialitate, locului de instruire poate fi urmărit live în Google Meet; link-ul pentru conectare: 

- 28.09.2022 - meet.google.com/dru-wqta-vjh

- 29.09, 30.09.2022 - meet.google.com/dig-wbvs-vtr

Dinamica procesului de alegere a specialității, postului/locului în specialitate și a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat:

 
 Planul de admitere la studii de rezidențiat, cu finanțare de la bugetul de stat, anul universitar 2022-2023
Nr. Specialitatea Locul instruirii

Locuri rămase nesolicitate la data de 30.09.2022,

ora 18:45

Pe loc Pe post Total
MEDICINĂ PROCES FINALIZAT
1 Alergologie şi imunologie Chişinău 0 0 0
2 Anatomie patologică Chişinău 4 0 4
3 Anestezie și terapie intensivă Chişinău 0 0 18
Bălți 10 8
4 Boli infecțioase Chişinău 0 0 0
5 Cardiologie Chişinău 0 0 0
6 Chirurgie generală Chişinău   0 1
Bălți   1
7 Dermatovenerologie Chişinău   0 0
8 Endocrinologie Chişinău   0 0
9 Farmacologie clinică Chişinău 2 2 4
10 Gastroenterologie Chişinău 0 0 0
11 Geriatrie Chişinău 3 2 5
12 Hematologie Chişinău 0   0
13 Medicină de familie Chişinău 10 0 37
Bălți 17 10
14 Medicină de laborator Chişinău   7 7
15 Medicină de urgență Chişinău 16 5 21
16 Medicină internă Chişinău 0 0 5
Bălți 5  
17 Medicină legală Chişinău   0 0
18 Nefrologie Chişinău   0 0
19 Neonatologie Chişinău 0 0 0
20 Neurochirurgie Chişinău 0 0 0
21 Neurologie Chişinău 0 0 0
22 Obstetrică și ginecologie Chişinău   0 0
Bălți   0
23 Oftalmologie Chişinău   0 0
24 Oncologie Chişinău   0 0
25 Ortopedie și traumatologie Chişinău   0 0
26 Otorinolaringologie Chişinău   0 0
27 Pediatrie Chişinău   0 0
28 Pneumologie Chişinău 0 0 0
29 Psihiatrie Chişinău 1 2 3
30 Radiologie și imagistică medicală Chişinău   0 0
31 Reabilitare și medicină fizică Chişinău 0 1 1
32 Reumatologie Chişinău   0 0
33 Urologie Chişinău   0 0
Total 68 38 106
   
SĂNĂTATE PUBLICĂ PROCES FINALIZAT
1 Epidemiologie Chişinău 3 1 4
2 Igienă Chişinău 2 3 5
3 Medicina muncii Chişinău 0   0
4 Microbiologie Chişinău 3 0 3
5 Nutriție și dietetică Chişinău 0   0
Total 8 4 12
   
STOMATOLOGIE PROCES FINALIZAT
1 Ortodonție Chişinău   0 0
2 Parodontologie Chişinău   0 0
3 Pedodonţie Chişinău   1* 1*
4 Protetică dentară Chişinău   0 0
Total   1 1
  * candidatul a refuzat postul 
FARMACIE PROCES FINALIZAT
1 Farmacie clinică Chişinău   2 2
2 Farmacie comunitară şi de spital Chişinău   2 2
Total   4 4

 

 

 
 Planul de admitere la studii de rezidenţiat, în bază de contract cu taxă de studii, pentru anul universitar 2022-2023

 

Lista locurilor/posturilor disponibile la data de 30.09.2022, ora 17.45, REZUMAT

 

Clasificarea de concurs, domeniul de formare profesională MEDICINĂ (pdf)

Clasificarea de concurs, domeniul de formare profesională STOMATOLOGIE (pdf)

Clasificarea de concurs, domeniul de formare profesională FARMACIE (pdf)

Clasificarea de concurs, domeniul de formare profesională MEDICINĂ PREVENTIVĂ (pdf)

 

ORARUL selectării specialității, postului/locului în specialitate, locului desfășurării studiilor (pdf)

Alegerea specialității, ocuparea posturilor/locurilor în specialitate, precum și a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat se va face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs în rezidențiat, pe domenii de formare profesională, conform clasificării de concurs anunțate, în limita planurilor de înmatriculare aprobate în modul stabilit.

Alegerea specialității, postului/locului în specialitate, precum și a locului de desfășurare a studiilor de rezidențiat se face până la epuizarea posturilor/locurilor scoase la concurs sau a candidaților care au dreptul de a alege un post/loc.

Candidații sau împuterniciții acestora care nu sunt prezenți la data, ora și locul fixate pentru alegerea specialității, postului/locului în specialitate, pierd drepturile conferite de concurs.

Candidații care renunță la alegerea specialității, unui post/loc, sunt declarați respinși și nu vor putea participa la concursul suplimentar de admitere.

Solicităm candidaților să studieze Planul de admitere la studii de rezidențiat, precum și  Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Sănătății al RM nr. 791 din 19 august 2022, pentru selectarea opțiunilor dorite. Vă sugerăm să identificați câteva opțiuni, în ordinea preferinței, în caz dacă postul dorit în primul rând va fi selectat de alți candidați, cu medie de concurs mai mare.

NB! Procesul de selectare a specialității, postului/locului în specialitate, locului de instruire va fi transmis live în Google Meet; link-ul pentru conectare: 

- 28.09.2022 - meet.google.com/dru-wqta-vjh

- 29.09, 30.09.2022 - meet.google.com/dig-wbvs-vtr

Astfel, veți putea fi la curent cu modificările și locurile/posturile ocupate și cele rămase disponibile

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a posturilor și locurilor scoase la concurs:

- Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor buletinul de identitate în termen de valabilitate; împuterniciții vor avea asupra lor buletinul de identitate propriu și procura notarială.

- Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe TOATE regulile și circuitele create de organizatori pentru accesul în sala în care se organizează repartiția.

- Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pe traseul indicat de organizatori pentru a permite accesul următorilor candidați.

- Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.

- Însoțitorii sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori / personalul de supraveghere.

- Candidații sunt rugați să se prezinte la locație cu cel mult 30 minute și cel puțin 15 minute înainte de ora indicată pentru a alege postul/locul.

 

Reiterăm că trebuie să aveți cu Dumneavoastră:

1. Buletinul de identitate în termen de valabilitate;

2. Actul de studii cu suplimentul acestuia, în original, pentru certificare;

3. 4 fotografii 3x4 cm de tip buletin;

4. O copie a buletinului de identitate;

5. Certificatul medical, în original;

6. Taxa de înscriere la concursul de admitere (100 lei).

7. Pix de culoare albastră