Rezidențiat Taxe

 

Mărimea taxelor de studii pe specialități pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2023-2024,

aprobate prin Decizia Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională

al USMF „Nicolae Testemiţanu”

Studii de rezidențiat

 

SPECIALITATEA

 

 

MĂRIMEA TAXEI,

LEI

 

Farmacie

27.400

Stomatologie

31.000

Taxa de înscriere la concursul de admitere în rezidențiat 2023 este stabilită în mărime de 100 lei.

La înscrierea on-line, Dosarul de concurs va include, obligatoriu, dovada achitării taxei de admitere (se va solicita atașarea documentului).

 

Modalitățile de plată:

1. Prin transfer bancar, doar în sucursalele și agențiile teritoriale ale BC „Moldova-Agroindbank” SA;

2. Prin internet (web) banking sau prin aplicația mobilă.

 

Rechizitele de plată (descarcă pdf pentru bancă):

Beneficiar: IP USMF „Nicolae Testemițanu”

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Cod fiscal: 1007600000794

Banca: BC „Moldova Agroindbank” SA, Sucursala Chișinău-Petru Movilă

Cod bancar: AGRNMD2X723

Cod IBAN: MD19AG000000022512015544

Destinația plății: Taxa de înscriere la concursul de admitere în rezidențiat la USMF „Nicolae Testemițanu” pentru: Numele și prenumele candidatului.

 

Taxa de înscriere poate fi achitată și până la începerea sesiunii de admitere.

 

Comisia de admitere (Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)

Telefoane de contact: +373 22 205 153, +373 22 242 391, 060 483 333

E-mail: admiterea@usmf.md