Default Header Image

Regulament admitere şi discipline de profil

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii postuniversitare prin rezidențiat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în anul 2017

 

ATENȚIE!

În conformitate cu Decizia Consiliului de administrație al IP USMF „Nicolae Testemițanu” nr.19/1 din 06.09.2017, media de concurs în rezidențiat se va calcula conform formulei:

MCR = 0,6 MAS + 0,3 MDP + 0,1 MEA, unde:

MCR – media de concurs în rezidențiat, calculată ca medie ponderată; MAS – media generală pentru anii de studii din suplimentul diplomei de licență în medicină; MDP – media disciplinelor de profil din suplimentul diplomei de licență în medicină; MEA – media examenului de absolvire din suplimentul diplomei de licență în medicină. Formula dată substituie formula din pct. 23 al Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la studii postuniversitare prin rezidențiat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în anul 2017

Disciplinele de profil pentru calcularea mediei de concurs, în funcţie de specialitate