Default Header Image

Optometrie clinică

 

Programul de studii de master Optometrie clinică are scopul de a pregăti specialiști capabili să asigure asistență medicală în sfera sănătății oculare. Domeniul este orientat spre promovarea și utilizarea tehnologiilor moderne, preponderent în managementul eficient al viciilor de refracție oculară, expertiza oculară, contactologia oculară avansată, potențiale complicații la purtătorii lentilelor de contact și remedierea acestora, screeningul țintit al pacienților cu deficiențe de vedere și metode de reabilitare, precum și prevenirea afecțiunilor oculare  în rândul populației. 

Programul oferă posibilitatea aprofundării cunoștințelor și de dezvoltare profesională pentru absolvenții programului de licență Optometrie, precum și oportunitatea pregătirii avansate în domeniul sănătății oculare și a altor specialiști din sfera sănătății (medici, opticieni, asistenți medicali, licențiați în asistența medicală generală ș.a.). 

Programul de studii superioare de master de profesionalizare în Optometrie clinică are misiunea de a forma tineri specialiști, deținători ai titlului de master în diagnostic medical și tehnologii de tratament, care denotă aptitudini, abilități, cunoștințe și competențe transversale și profesionale corespunzătoare cerințelor și așteptărilor angajatorilor, confirmate prin diplomă de master cu 120 de credite transferabile, și asigură oportunitatea de a continua studiile superioare prin doctorat.

Programul dat are un caracter inovator, deoarece la elaborarea acestuia s-a ținut cont de complexitatea și caracterul multidisciplinar al activității optometriștilor, în scopul asigurării instruirii continue a acestor specialiști și, respectiv acordarea serviciilor  medicale de profil de înaltă calitate.

Planul de învățământ, programul de master Optometrie clinică

 

Lista specialităților/programelor de studii la ciclul I (licență), conform Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior, absolvenții cărora pot participa la concursul de admitere la studii superioare de master (ciclul II) la USMF „Nicolae Testemițanu”:
 

Codul și denumirea domeniului de formare profesională

Specialitatea/programul de studii la ciclul I (licență)

OPTOMETRIE CLINICĂ

0912 Medicină

0912.1 Medicină

0914 Diagnostic medical şi tehnologii de tratament

0914.4 Optometrie