Default Header Image

Rezultatele admiterii

Adunarea generală a medicilor rezidenți an. I va avea loc pe 13.10.2020, începând cu ora 10:00, în regim on-line, conform unui grafic prestabilit pe specialități.

Orarul adunării cu medicii/farmaciștii rezidenți an. I și link-urile pentru conectare

 

 

Orarul de selectare a posturilor și locului de instruire, conform specialităților

ATENȚIE!

Selectarea postului (pentru persoanele, care au promovat concursul pe post) și a locului de instruire (pentru specialitățile cu instruire în Chișinău și Bălți) se va efectua în ordinea descrescătoare a mediei de concurs.

Solicităm candidaților, care au promovat concursul pe post, să studieze Anexa nr.3 la Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM nr. 793 din 26 august 2020, pentru selectarea opțiunilor dorite. Vă sugerăm să identificați câteva opțiuni, în ordinea preferinței, în caz dacă postul dorit în primul rând va fi selectat de alt candidat, cu medie de concurs mai mare.

 

Rezultatele concursului de admitere în rezidențiat la USMF „Nicolae Testemițanu”, anul 2020

 

Rezultatele concursului suplimentar de admitere în rezidențiat la USMF „Nicolae Testemițanu”, anul 2020

Candidaţii, care au promovat concursul suplimentar de admitere în rezidenţiat, la locurile neacoperite, vor fi înmatriculaţi numai după încheierea contractelor individuale cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale privind instruirea şi plasarea obligatorie în câmpul muncii şi cu USMF “Nicolae Testemiţanu” cu privire la studiile de rezidențiat.

Încheierea contractelor individuale pentru candidații, care au promovat concursul pe loc sau la studii în bază de contract cu taxă de studii, se face în perioada 25 septembrie – 29 septembrie 2020, Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113, blocul Didactic central), de la 9:00 până la 17:00 (pauză: 12:00 - 13:00).

Persoanele, care au promovat concursul suplimentar pe post, se vor prezenta pentru selectarea postului pe 28 septembrie 2020, ora 17.00.

La etapa de semnare a contactelor, candidații vor prezenta 4 fotografii 3x4 cm, tip buletin, buletinul de identitate în original și 3 copii ale acestuia și vor achita taxa de înscriere la concursul de admitere, în mărime de 100 lei.

Candidații sunt obligați să respecte regulile de prevenire a răspândirii infecției cu noul tip de coronavirus. Purtarea măștii de protecție este obligatorie!

 

Refuzul de a semna contractele, în termenele stabilite, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere și la pierderea posibilității de înmatriculare la specialitatea aleasă.

 

 
Concursul suplimentar în rezidențiat, la locurile vacante:

Persoanele admise la studii de rezidenţiat la specialități cu instruire la mai multe baze clinice pot depune spre examinare cerere de repartizare la baza clinică dorită.

Cererile  pot fi depuse în perioada 23.09.2020 – 29.09.2020, Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113, blocul Didactic central), de la 9:00 până la 17:00 (pauză: 12:00 - 13:00).

Candidații sunt obligați să respecte regulile de prevenire a răspândirii infecției cu noul tip de coronavirus. Purtarea măștii de protecție este obligatorie! 

 

Candidaţii, care au promovat concursul de admitere în rezidenţiat pe loc cu finanțare de la bugetul de stat, vor fi înmatriculaţi numai după încheierea contractelor individuale cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale privind instruirea şi plasarea obligatorie în câmpul muncii şi cu USMF “Nicolae Testemiţanu” cu privire la studiile de rezidențiat.

Încheierea contractelor individuale se face în perioada 23 septembrie – 29 septembrie 2020, Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113, blocul Didactic central), de la 9:00 până la 17:00 (pauză: 12:00 - 13:00).

La etapa de semnare a contactelor, candidații vor prezenta 4 fotografii 3x4 cm, tip buletin, buletinul de identitate în original și 3 copii ale acestuia și vor achita taxa de înscriere la concursul de admitere, în mărime de 100 lei.

Candidații sunt obligați să respecte regulile de prevenire a răspândirii infecției cu noul tip de coronavirus. Purtarea măștii de protecție este obligatorie!

 

Refuzul de a semna contractele, în termenele stabilite, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere și la pierderea posibilității de înmatriculare la specialitatea aleasă.

 

Candidaţii, care au promovat concursul la locurile pe bază de contract cu plata taxei de studii vor fi înmatriculaţi doar după semnarea contractelor şi achitarea taxei de studii.

Termenul de plată: 22 septembrie – 29 septembrie 2020. Persoanele respective se vor prezenta la Centrul tehnic al Comisiei de admitere (biroul 113, blocul Didactic central), de la 9:00 până la 17:00 (pauză: 12:00 - 13:00).

La etapa de semnare a contactelor, candidații vor prezenta 4 fotografii 3x4 cm, tip buletin, buletinul de identitate în original și 3 copii ale acestuia și vor achita taxa de înscriere la concursul de admitere, în mărime de 100 lei.

Candidații sunt obligați să respecte regulile de prevenire a răspândirii infecției cu noul tip de coronavirus. Purtarea măștii de protecție este obligatorie!

 

Candidații, care nu vor încheia contractele de studii și nu vor achita taxa în termenele stabilite, riscă să piardă locul obținut urmare concursului.

 

Candidaţii, care au promovat concursul de admitere în rezidenţiat pe post cu finanțare de la bugetul de stat, vor fi înmatriculaţi numai după încheierea contractelor tripartite cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi cu instituția care oferă postul respectiv şi cu USMF “Nicolae Testemiţanu” cu privire la studiile de rezidențiat.

La etapa de semnare a contactelor, candidații vor prezenta 4 fotografii 3x4 cm, tip buletin, buletinul de identitate în original și 3 copii ale acestuia și vor achita taxa de înscriere la concursul de admitere, în mărime de 100 lei.

 

Refuzul de a semna contractele, în termenele stabilite, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere și la pierderea posibilității de înmatriculare la specialitatea aleasă.