Default Header Image

Oferta educațională

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, care are o istorie de peste 70 de ani, este unica instituție care instruiește medici și farmaciști în Republica Moldova. Fiind una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară, Universitatea este recunoscută și peste hotare.

Procesul de instruire se desfășoară în 4 limbi: română, engleză, rusă și franceză, și este asigurat de peste 1000 de cadre profesoral-didactice și științifice (academicieni, doctori habilitați și doctori în științe).

Prin urmare, Universitatea  dispune de 5 facultăți:

  1. Medicină nr. 1 (include specialitățile: Medicină, Medicină preventivă, Optometrie și Asistență medicală generală);
  2. Medicină nr. 2;
  3. Stomatologie; 
  4. Farmacie;
  5. Rezidențiat.

 

medicina

 

Programul MEDICINĂ are misiunea de a organiza învățământul superior medical și de a susține cercetările științifice în conformitate cu exigențele contemporane și realizările în domeniul profesional, în scopul formării specialiștilor de înaltă calificare în Medicină, competitivi pentru sistemul de sănătate național și internațional. 

Formarea profesională, realizată în conformitate cu standardele internaționale, a permis multor absolvenți ai Facultății de Medicină nr. 1 să devină miniștri, manageri ai instituțiilor medico-sanitare publice și private,  medici-șefi, directori de spitale și centre de sănătate ș.a.

Citește mai multe aici.

Medicina (6 ani)    

 

 

medicina preventiva
 

Programul MEDICINĂ PREVENTIVĂ are scopul de a forma profesioniști în domeniul Sănătății publice pentru monitorizarea sănătății populației, elaborarea și realizarea politicilor și programelor naționale de sănătate publică, prevenirea morbidității prin informarea societății și promovarea modului sănătos de viață.Absolvenții specialității Medicină preventivă vor activa ca medici igieniști, epidemiologi sau microbiologi în cadrul centrelor de sănătate publică (naționale, municipale și raionale), precum și ca manageri în domeniul sănătății.

Citește mai multe aici.

Medicină preventivă (6 ani)    

 

optometrist

 

Programul OPTOMETRIE, are misiunea de a pregăti specialiști pentru asigurarea asistenței oftalmologice.

Licențiatul în optometrie poate deveni organizatorul și conducătorul propriului cabinet optometric, magazin de comercializare, atelier de prelucrare și de montare a ochelarilor; poate activa în unitățile producătoare de echipament optic și medical, în laboratoarele pentru testarea capacităților vizuale, în instituții specializate care oferă asistență socială populației și asigură profilaxia (școli, instituții speciale ș.a.), în organizațiile care comercializează și asigură întreținerea aparaturii și a echipamentelor optometrice.

Citește mai multe aici.

Optometrie (4 ani)    

 

asistenta-medicala-generala  

Programul ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ  are misiunea de a forma mai multe asistente medicale licențiate, fapt care va contribui la acoperirea universală cu servicii de sănătate, la sporirea calității serviciilor de promovare a sănătății, prevenirea bolilor, tratamentul și reabilitarea. 

Licențiatul în asistență medicală generală va fi pregătit și autorizat să se angajeze în domeniul general al practicii de îngrijire medicală, inclusiv în promovarea sănătății, prevenirea bolilor și îngrijirea bolnavilor și a persoanelor cu dizabilități de toate vârstele, să participe pe deplin în calitate de membru al echipei de profilaxie și de educație pentru sănătate, să supravegheze și să instruiască asistenții medicali și să fie antrenat în cercetare.

Citește mai multe aici.

Asistenţă medicală generală (4 ani)    

 

stomatologie

 

Programul STOMATOLOGIC a USMF „Nicolae Testemițanu” are un rol fundamental în formarea medicilor stomatologi pentru sistemul național de sănătate, în dezvoltarea cercetării ştiințifice medico-dentare, precum şi în prestarea asistenței medicale calitative populației.

Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu” şi-a confirmat prestigiul în timp, prin specialiştii pe care i-a format şi continuă să întreprindă toate măsurile necesare pentru a creşte calitatea studiilor şi performanța actului medical. Mulți dintre absolvenții facultății au devenit personalități notorii atât în stomatologia autohtonă, cât şi în cea internațională, iar reuşitele lor reprezintă o recunoaştere a efortului depus de întreaga echipă a Universității în formarea lor ca specialişti.

Citește mai multe aici.

Stomatologie (5 ani)    

 

farmacie

 

Programul FARMACEUTIC ține de obținerea, prelucrarea, prepararea, păstrarea, eliberarea și controlul medicamentelor, iar rolul de bază în aceste activități este atribuit farmacistului – specialist cu responsabilități majore în actul terapeutic, care nu poate fi considerat un comerciant. Farmacistul este singurul care deține controlul asupra medicamentului, pentru că printre multiplele atribuții și responsabilități pe care le îmbină această profesie, el stăpânește toxicologia și securitatea medicamentului. 

Așadar, studiind disciplinele menționate și efectuând stagiile de practică didactică și practica de licență cu o durată de șase luni în mai multe unități farmaceutice, viitorul specialist poate activa în diverse structuri farmaceutice, care îndeplinesc funcția de asigurare a pacienților cu medicamente eficiente și de bună calitate. În acest fel, farmacistul contribuie la îmbunătățirea sănătății 
populației. 

Citește mai multe aici.

Farmacie (5 ani)    

 

rezidentiat

 

Specializarea într-o anumită disciplină se obține prin pregătire postuniversitară de specialitate astfel numită REZIDENȚIAT, care include instruire practică în clinici și laboratoare precum și instruire teoretică prin cursuri organizate.

Obținerea specialității este condiționată de promovarea unui examen final la sfârșitul perioadei de specializare, numit examen de intrare în specialitate. Durata specializării este cuprinsă între 2 și 5 ani, în funcție de specialitatea medicală.

Citește mai multe aici.

Rezidențiat (2 - 5 ani)    

 

Actualmente, la USMF „Nicolae Testemițanu” învață cca 6000 de studenţi și 1200 de rezidenţi, cetățeni ai Republicii Moldova şi din alte 38 de ţări ale lumii.

 

Universitatea pune la dispoziția studenților:

spatii-externe-amenajate
Spații amenajate externe
aule
Aule
sali-de-studiu-bine-amenajate
Săli de studii dotate cu echipamente
laboratoare
Laboratoare
centre si clinici
Centre și clinici
muzee
Muzee
camine
Cămine
cantine
Cantine
complexe sportive
Complexe sportive
zone gratuite wifi
Zone cu WI-FI gratuit

 

bibliotecaBibliotecile au avut întotdeauna un rol important în dezvoltarea  cunoștințelor, oferind un loc pentru refugiu și învățare pe tot parcursul vieții. Un suport informațional substanțial este asigurat de Biblioteca Științifică Medicală, una dintre cele mai moderne instituții info-documentare din țară, care prestează un spectru larg de servicii. Aceasta dispune de o colecție impresionantă de manuale, cărți și reviste științifice medicale, baze de date de profil medical și farmaceutic, biblioteci electronice și programe interactive de învățare. Studenții pot împrumuta manuale la domiciliu, în sălile de lectură și pot accesa resursele electronice disponibile.

 

 

 

asrmDe șapte decenii, studenții USMF „Nicolae Testemițanu” se fac remarcați nu doar prin cunoștințe vaste în domeniul medicinei și farmaciei, dar și prin calitățile lor umane,  organizatorice și sportive, pe care le etalează periodic, participând la diferite activități extracurriculare. Astfel, la universitatea noastră, pe lângă posibilitatea de a studia și a deveni un profesionist în domeniu, tinerii au ocazia să trăiască din plin romantismul anilor de studenție. În acest sens, Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină promovează interesele mediciniștilor și organizează multiple acțiuni, flashmoburi de sensibilizare și solidaritat, activități de informare prin care promovează modul de viață sănătos în rândul populației, în special al tinerilor, acțiuni sociale, inclusiv acțiuni de susținere și ajutor pentru persoanele nevoiașe, diverse congrese, conferințe, forumuri științifice naționale și internaționale ș.a.

 

 

cusim

Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al USMF „Nicolae Testemițanu”, creat în anul 2013, implementează metode moderne de educație și practici medicale bazate pe simu
lare. După gama de oferte în domeniul instruirii medicale și complexitatea echipamentului didactic, CUSIM este un centru performant din regiunea 
Europei de Est, care asigură sporirea calității actului medical și creșterea siguranței pacientului. Prin crearea Centrului a devenit una dintre primele instituții de învățământ medical superior din regiunea Europei de Est care a introdus în curriculum metodologia modernă ca parte indispensabilă și obligatorie în majoritatea domeniilor activității medicale.


 

 

 

Pentru a cunoaște mai multe despre USMF „Nicolae Testemițanu”, vă invităm să lecturați versiunea electronică a edițiiei speciale a ziarului Medicus - Admitere 2018.