OFERTA EDUCAȚIONALĂ

 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova are o istorie de aproape 78 de ani și este unica instituție care formează medici, farmaciști și alte categorii de specialiști pentru sistemul național de sănătate și alte țări. Fiind una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară, Universitatea a devenit recunoscută și peste hotare.

 

Procesul de instruire se desfășoară în 4 limbi: română, engleză, rusă și franceză, și este asigurat de peste 1200 de cadre științifico-didactice și științifice (academicieni, doctori habilitați și doctori în științe).

Oferta educațională a Universității, pentru anul universitar 2023-2024, cuprinde 8 programe:

  • Optometrie (4 ani);

 - studii superioare medicale integrate la programele: 

Optometrie
  Optometrie (4 ani)

Programul OPTOMETRIE are misiunea de a pregăti specialiști pentru asigurarea asistenței oftalmologice. Optometristul este cel care descifrează în fază iniţială primele aspecte ale viciilor și afecțiunilor de vedere, le evaluează şi le poate corecta, iar în caz de necesitate, recomandă consultarea medicului oftalmolog. Specialistul contribuie la efectuarea screeningului patologiilor oculare ce ține de: prescrierea, ajustarea, confecționarea, adaptarea, reparația și vânzarea echipamentului optometric (ochelari, lentile de contact).

Licențiatul în optometrie poate deveni organizatorul și conducătorul propriului cabinet optometric, magazin, atelier de prelucrare și de montare a ochelarilor; poate activa în unitățile producătoare de echipament optic și medical, în laboratoarele pentru testarea capacităților vizuale, în instituții specializate care oferă asistență socială populației și asigură măsuri de profilaxie (în școli, în  instituții speciale ș.a.), în organizațiile care comercializează și asigură întreținerea aparaturii și a echipamentelor optometrice.

Asistenta
  Asistenţă medicală generală (4 ani)

Programul ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ  are misiunea de a forma asistente medicale licențiate, fapt ce va contribui la acoperirea universală cu servicii de sănătate, la sporirea calității serviciilor de promovare a sănătății, de prevenire a bolilor, tratament și reabilitare. 

Absolvenții vor obține titlul de licențiat în asistență medicală generală, având la bază pregătirea teoretică în științe fundamentale și sociale, precum și instruire clinică în medicină generală și în alte specialități medicale: chirurgie generală și specialități chirurgicale, îngrijirea copiilor și pediatrie, igienă și îngrijirea mamei și a nou-născutului, sănătate mintală și psihiatrie, îngrijirea persoanelor în vârstă și geriatrie, îngrijire la domiciliu ș.a.

Licențiatul în asistență medicală generală va fi autorizat să se angajeze în domeniul general al practicii de îngrijire medicală, inclusiv ce ţine de promovarea sănătății, prevenirea bolilor și îngrijirea bolnavilor și a persoanelor cu dizabilități de toate vârstele, să participe pe deplin în calitate de membru al echipei de profilaxie și de educație pentru sănătate, să supravegheze și să instruiască asistenții medicali și să fie antrenat în cercetare.

Sanatate publica
  Sănătate publică (4 ani)

Programul SĂNĂTATE PUBLICĂ are misiunea de a forma specialiști de înaltă calificare în domeniul sănătate publică, competitivi pentru monitorizarea stării de sănătate a populației. Specialiștii în sănătate publică sunt responsabili de elaborarea și realizarea politicilor și programelor naționale de sănătate publică, de prevenirea morbidității în rândul populației și de promovarea modului sănătos de viață.

Specialistul în sănătate publică - expertul care este responsabil în identificarea și evaluarea cantitativă a gradului de risc și prognozarea efectelor adverse pentru sănătatea populației expuse.

Licențiatul în sănătate publică este specialist atât cu activitate autonomă, cât și în echipă în cadrul: Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, instituțiilor medico-sanitare publice și private, instituțiilor de învățământ, ONG-urilor, administrației publice locale, instituțiilor de cercetare ș.a.

 

Radiologie
  Tehnologie radiologică (4 ani)

Programul TEHNOLOGIE RADIOLOGICĂ are misiunea de a forma specialiști de înaltă calificare, competitivi pentru sistemul de sănătate național și internațional prin organizarea învățământului medical modern și prin susținerea cercetărilor științifice în conformitate cu noile exigențe și realizări în domeniul profesional.

Deținătorul diplomei licențiat în tehnologie radiologică poate să participe la concursul privind studiile de masterat și, ulterior, doctorat, precum și să se angajeze în câmpul muncii.

Absolvenții programului Tehnologie radiologică pot activa în calitate de tehnicieni radiologi atât cu activitate autonomă, cât și în echipă în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice și private de nivel primar, secundar și terțiar.

 

 

fiziokinetoterapie si reabilitare
  Fiziokinetoterapie și reabilitare (4 ani)

Programul FIZIOKINETOTERAPIE ȘI REABILITARE are misiunea de a pregăti specialiști calificați pentru asistența medicală primară, spitalicească și comunitară.

Absolvenții acestui program vor putea oferi servicii de asistență terapeutică în domeniul recuperării, reabilitării fizice și funcționale, vor asigura servicii de prevenție și tratament prin terapii specifice atât pentru populația sănătoasă, cât și pentru cea afectată de patologii multiple, simple sau asociate.

Licențiatul în terapie și reabilitare poate activa în instituții medico-sanitare publice, instituții private ce prestează servicii de fiziokinetoterapie și reabilitare și în instituții complexe destinate pentru sport și sănătate, instituții preșcolare, școlare, aziluri pentru bătrâni, centre de recuperare ce prestează servicii de terapie și reabilitare.

 

MEDICINĂ
  Medicină (6 ani)

Programul MEDICINĂ are misiunea de a organiza învățământul superior medical și de a susține cercetările științifice în conformitate cu exigențele contemporane și realizările în domeniul profesional, în scopul formării specialiștilor de înaltă calificare în Medicină, competitivi pentru sistemul de sănătate național și internațional. 

Instruirea studenţilor din anii I-III se realizează la catedrele Universităţii, unde au posibilitatea de a aplica medicina experimentală şi tehnicile virtuale de studiu, grație utilajului modern din dotare. Pentru studenţii din anii III-VI, lecţiile practice se desfăşoară în bazele clinice universitare din capitală, amplasate în spitalele republicane și municipale, în instituţiile medico-sanitare și de cercetări ştiinţifice în domeniu.

După absolvirea Facultății, tinerii pășesc în etapa următoare de formare profesională - studiile prin rezidențiat, realizate la una dintre specialitățile selectate prin concurs: profil chirurgical, medicină internă, pediatrie ş.a.

Stomatologie
  Stomatologie (5 ani)

Programul STOMATOLOGIE are misiunea de a pregăti specialiști de înaltă calificare, capabili să mențină sănătatea orală a populației și să asigure prevenirea maladiilor stomatologice, prin promovarea și aplicarea unor metode și concepte moderne, și utilizarea unui management eficient în diagnosticarea, tratamentul și profilaxia afecțiunilor stomatologice.

Facultatea de Stomatologie a obţinut o experienţă vastă prin intermediul mobilităților academice ale profesorilor, studenţilor și medicilor-rezidenţi în mai multe şcoli de medicină dentară din SUA, Polonia, România, Lituania, Germania ș.a.

Facultatea de Stomatologie şi-a confirmat prestigiul în timp, prin specialiştii pe care i-a format şi continuă să întreprindă toate măsurile necesare pentru o calitate înaltă a studiilor şi pentru performanța actului medical. Mulți dintre absolvenții facultății au devenit personalități notorii atât în stomatologia autohtonă, cât şi în cea internațională, iar reuşitele lor reprezintă o recunoaştere a efortului depus de întreaga echipă a Universității în formarea lor ca specialişti.

 

Farmacie
  Farmacie (5 ani)

Programul FARMACIE ține de obținerea, prelucrarea, prepararea, păstrarea, eliberarea și controlul medicamentelor, iar rolul de bază în aceste activități este atribuit farmacistului – specialist cu responsabilități majore în actul terapeutic, care nu poate fi considerat un comerciant. Farmacistul este singurul care deține controlul asupra medicamentului, pentru că, printre multiplele atribuții și responsabilități pe care le îmbină această profesie, acesta posedă cunoştinţe despre toxicologia și securitatea medicamentului. 

Studiind disciplinele farmaciei și efectuând stagiile de practică didactică și practica de licență, cu o durată de șase luni, în mai multe unități farmaceutice, viitorul specialist poate activa în diverse structuri farmaceutice, care îndeplinesc funcția de asigurare a pacienților cu medicamente eficiente și de bună calitate. În acest fel, farmacistul contribuie la îmbunătățirea sănătății populației. 

 

biblioteca

Biblioteca Ştiinţifică Medicală (BȘM) a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova reprezintă un centru modern de informare şi documentare de profil medical și farmaceutic cu impact direct asupra calității serviciilor educaționale prestate. Asigurarea informaţională a proceselor de instruire, cercetare, formare şi educare continuă a medicilor şi farmaciştilor este preocuparea constantă a Bibliotecii.

Aceasta dispune de o colecție impresionantă de manuale, cărți și reviste științifice medicale, baze de date сu profil medical și farmaceutic, biblioteci electronice și programe interactive de învățare. Studenții pot împrumuta manuale la domiciliu, în sălile de lectură și pot accesa resursele electronice disponibile. 

Accesând site-ul Bibliotecii, utilizatorii pot beneficia şi de alte servicii informaţionale cum ar fi: întreabă bibliotecarul, expoziţii virtuale, împrumut interbibliotecar internaţional ş.a.

Prin activitatea sa complexă, Biblioteca Ştiinţifică Medicală contribuie la sporirea calităţii procesului de instruire, cercetare, formare şi educație continuă a medicilor şi a farmaciștilor din țară.

 

asrm

De șapte decenii, studenții USMF „Nicolae Testemițanu” se fac remarcați nu doar prin cunoștințe vaste în domeniul medicinei și farmaciei, dar și prin calitățile lor umane,  organizatorice și sportive, pe care le etalează periodic, participând la diferite activități extracurriculare.

Astfel, la universitatea noastră, pe lângă posibilitatea de a studia și a deveni un profesionist în domeniu, tinerii au ocazia să trăiască, din plin, romantismul anilor de studenție. În acest sens, Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină (ASRM) promovează interesele mediciniștilor și organizează multiple acțiuni, flashmoburi de sensibilizare și solidaritate, prin care promovează modul de viață sănătos în rândul populației, în special al tinerilor, acțiuni sociale, inclusiv acțiuni de susținere și ajutor pentru persoanele nevoiașe, diverse congrese, conferințe, forumuri științifice naționale și internaționale ș.a.

Încă din primii ani de studii, mediciniștii manifestă un interes deosebit pentru cercetare - un domeniu care, pe lângă complexitatea pe care o presupune, contribuie esențial la dezvoltarea creativității. Unul dintre cele mai importante evenimente științifice în acest sens este Congresul internaţional al studenţilor şi tinerilor medici MedEspera, organizat bienal de ASRM.

 

cusim

Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, creat în anul 2013, implementează metode moderne de educație și practici medicale bazate pe simulare. După gama de oferte în domeniul instruirii medicale și complexitatea echipamentului didactic, CUSIM este un centru performant, ce asigură sporirea calității actului medical și creșterea siguranței pacientului. 

Prin crearea Centrului, USMF „Nicolae Testemițanu” a devenit una dintre primele instituții de învățământ medical superior din regiunea Europei de Est, care a introdus în curriculum metodologia modernă ca parte indispensabilă și obligatorie în majoritatea domeniilor activității medicale.

Aici, începând cu anul II de studii, mediciniștii obțin competenţe şi abilități medicale conform cerinţelor actuale prin intermediul diverselor metode de instruire bazate pe simulare (pacient standardizat, simulatoare de fidelitate înaltă, mulaje, manechine, skill trainers ș.a.), conform unui program prestabilit, fără riscuri pentru pacienți. Modalitatea de instruire practicată la CUSIM este interdisciplinară și inovativă, iar studenții se declară entuziasmați de metodele de predare-învățare-evaluare.

Informații referitoare la oferta educațională a Universității în limba rusă.

Mai multe detalii găsiți în ediția specială a ziarului universitar „Medicus” - Admitere-2023 și în Galeria video.

 

 

Infrastructura Universității

 

Central
Blocul didactic central
Cobaleanschi
Blocul didactic nr. 1 „Leonid Cobâleanschi”
Farmacie
Blocul didactic nr. 2
morfologic
Blocul morfologic
aula
Aula din cadrul SCR „Timofei Moșneaga”
aula
Aula „Petru Galețchi”
aula
Aula din cadrul SCR „Timofei Moșneaga”
sala
Sală de studii, Stomatologie
aula
Sală de studii, Stomatologie
aula
Sală de studii, CUSIM
aula
Biblioteca Științifică Medicală
sala
Muzeul de anatomie a omului
aula
Muzeul de anatomie a omului
aula
Muzeul de anatomie a omului
aula
Cămin studențesc
sala
Cămin studențesc
aula
Cămin studențesc
aula
Complexul Sportiv Universitar