Default Header Image

Informații pentru candidații la studii de master

logo smspŞcoala de Management în Sănătate Publică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă admiterea la studii superioare de master în managementul sănătăţii publice pentru perioada 2021-2023.

Concursul se va desfășura între 19 și 30 iulie curent, iar potențialii candidați trebuie să dețină diplomă de studii superioare, studii postuniversitare de rezidențiat sau secundariat clinic (după caz).  

Pentru a depune actele, candidații trebuie să se înregistreze, în prealabil, la numărul de telefon: 022 205 205, între orele 9:00-16:00 (cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică).

Candidații vor completa formularul de aplicare la concursul de admitere la studiile superioare de master, la care vor anexa:

 

Pot fi prezentate opțional:

 

 Procedura de selectare a candidaților cuprinde trei etape:

 

În ziua de depunere a actelor, candidații vor susține proba de testare a abilităților în managementul general, care constă dintr-un test grilă cu răspunsuri simple și multiple.

Interviul se va desfășura individual, în regim on-line, în data de 31 iulie 2021, începând cu ora 09:00. 

Pentru următorul an de studii sunt oferite 20 de locuri. Studiile se efectuează în bază de contract. Începutul instruirii – septembrie 2021. Durata studiilor este de 2 ani.

Mai muilte detalii puteți găsi în Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de master.

 

Pentru informaţii suplimentare, vă puteți adresa la:

Şcoala de Management în Sănătate Publică, 

tel./fax: 022 205 205, 

sph@usmf.md,

MD-2004 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 194 B