Default Header Image

Taxe de studii

 

Mărimea taxelor de studii pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2022-2023,

aprobate prin Decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională

al USMF „Nicolae Testemiţanu”

studii superioare de master

 

SPECIALITATEA

 

 

MĂRIMEA TAXEI,

LEI

 

Optometrie clinică

24.000

Nutriție umană

19.300

Sănătate mintală publică

19.300

Tehnologii moleculare în sănătate

19.300

Management în sănătate publică

24.200

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere este stabilită în mărime de 100 lei.
 

 

Comisia de admitere (Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)

Telefoane de contact: 022 205 153, 022 242 391

E-mail: admiterea@usmf.md