Default Header Image

Taxe de studii

 

Mărimea taxelor de studii pentru cetăţenii Republicii Moldova, în anul universitar 2023-2024,

aprobate prin Decizia Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituţională

al USMF „Nicolae Testemiţanu”

studii superioare de master

 

SPECIALITATEA

 

 

MĂRIMEA TAXEI,

LEI

 

Optometrie clinică

30.700

Nutriție umană

20.700

Sănătate mintală publică

20.700

Tehnologii moleculare în sănătate

19.300

Management în sănătate publică

24.200

 

Taxa de înscriere la concursul de admitere 2023 este stabilită în mărime de 100 lei.

La înscrierea on-line, Dosarul de concurs va include, obligatoriu, dovada achitării taxei de admitere (se va solicita atașarea documentului).

 

Modalitățile de plată:

1. Prin transfer bancar, doar în sucursalele și agențiile teritoriale ale BC „Moldova-Agroindbank” SA;

2. Prin internet (web) banking sau prin aplicația mobilă.

 

Rechizitele de plată (descarcă pdf pentru bancă):

Beneficiar: IP USMF „Nicolae Testemițanu”

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

Cod fiscal: 1007600000794

Banca: BC „Moldova Agroindbank” SA, Sucursala Chișinău-Centru

Cod bancar: AGRNMD2X723

Cod IBAN: MD19AG000000022512015544

Destinația plății: Taxa de înscriere la concursul de admitere la USMF „Nicolae Testemițanu” pentru Numele și prenumele candidatului.

 

Taxa de înscriere poate fi achitată și până la începerea sesiunii de admitere.

 

Comisia de admitere (Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)

Telefoane de contact: 022 205 153, 022 242 391, 060 483 333

E-mail: admiterea@usmf.md