Default Header Image

Planul de admitere

Planul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2021-2022:

Domeniul general de studii 091. Sănătate - 455 locuri, dintre care 25 de locuri sunt pentru candidații din raioanele de est ale republicii.

 

Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2021-2022, locuri bugetare, constituie:

 • Specialitatea Medicină - 395 locuri (inclusiv 21 locuri pentru candidaţii din raioanele de est)
 • Specialitatea Stomatologie - 10 locuri (inclusiv 2 locuri pentru candidaţii din raioanele de est)
 • Specialitatea Farmacie - 10 locuri (inclusiv 2 locuri pentru candidaţii din raioanele de est)
 • Specialitatea Asistenţă medicală generală - 10 locuri
 • Specialitatea Tehnologie radiologică - 10 locuri
 • Specialitatea Sănătate publică - 15 locuri
 • Specialitatea Optometrie - 5 locuri

Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2021-2022, locuri în bază de contract cu taxă de studii, constituie:

 • Specialitatea Medicină - 200 locuri
 • Specialitatea Stomatologie - 90 locuri
 • Specialitatea Farmacie - 80 locuri
 • Specialitatea Asistenţă medicală generală - 20 locuri
 • Specialitatea Tehnologie radiologică - 10 locuri
 • Specialitatea Sănătate publică - 15 locuri
 • Specialitatea Optometrie - 15 locuri
 
Planul de admitere, studii bugetare, conform categoriilor de concurs

 

Plan admitere buget

 

 

 
Planul de admitere, studii în bază de contract cu taxă de studii, conform categoriilor de concurs

 

Plan admitere contract

 

 

Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare program de studii) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

a)  rămaşi fără ocrotire părintească;

b)  cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor şi practicarea profesiei în specialitatea aleasă;

c)  cu ambii părinţi cu grad de dizabilitate;

d) ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii, participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

e)  din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;

f)   absolvenţii din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova;

g)   din familiile de romi; 

h)   care au efectuat serviciul militar în termen în cadrul forțelor armate ale Republicii Moldova.

 

Planul de admitere în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2021-2022 va prevedea, inclusiv, locuri cu destinație specială la studii superioare de licență pentru candidații, absolvenți ai instituțiilor de învățământ din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender.
Locurile cu destinație speciale se oferă pentru:
 1. Absolvenții liceelor care au studiat conform programelor de învățământ aprobate de MECC: LT Lucian Blaga, or. Tiraspol; LT Alexandru cel Bun, or. Bender; LT Mihai Eminescu, or. Dubăsari; LT Ștefan cel Mare și Sfânt, or. Grigoriopol; LT Evrika, or. Rîbnița; LT Alexei Mateevici, s. Sănătăuca.
 2. Absolvenții originari din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și mun. Bender, care au urmat studiile în liceele situate în această zonă (LT Vlad Ioviță, s. Cocieri; LT Ion Creangă, s. Coșnița; LT Doroțcaia, s. Doroțcaia).
 3. Absolvenții instituțiilor de învățământ general din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și mun. Bender, care au studiat după programa de 11 clase.
Din locurile bugetare oferite, 50% se vor acorda primei și celei de-a doua categorii de absolvenți din lista sus-numită, iar 50% vor fi acordate absolvenților care au studiat după programa școlii de 11 clase. Absolvenții din prima categorie pot participa și la concursul pentru cota de 15 la sută. Absolvenții din prima și a doua categorie pot participa și la concursul general de admitere.
 

Comisia de admitere