Default Header Image

 

Planul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2019-2020:

Domeniul general de studii 091. Sănătate - 405 locuri, dintre care 25 de locuri sunt pentru candidații din raioanele de est ale republicii.

 

 

 
Planul de admitere, studii bugetare, conform categoriilor de concurs (PROIECT)

ProiectPlanBuget

 

 
 
Planul de admitere, studii în bază de contract cu taxă de studii, conform categoriilor de concurs (PROIECT)

ProiectPlanContract

 

 

Cota-parte la admitere în funcţie de instituţia preuniversitară absolvită se stabilește, după cum urmează:

  • pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat – 80 la sută;
  • pentru deţinătorii diplomei de studii profesionale – 20 la sută.

 

Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/domeniu de formare profesională) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

a)  rămaşi fără ocrotire părintească;

b)  cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor şi practicarea profesiei în specialitatea aleasă;

c)  cu ambii părinţi cu grad de dizabilitate;

d) ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii, participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

e)  din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;

f)   absolvenţii şcolilor din localităţile de Est ale republicii şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, precum şi absolvenţii Liceului Teoretic „A. Mateevici” din Sănătăuca, r-nul Floreşti, originari din localităţile de est ale Republicii Moldova;

g)   din familiile de romi; 

h)   tinerii care au efectuat serviciul militar în termen.

 

Comisia de admitere (Blocul didactic central, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)

Program de lucru: luni - vineri 9:00 - 17:00, pauză 13:00-14:00

Telefoane de contact: 022 205 153, 022 242 391, 032 205 909

E-mail: admiterea@usmf.md