PLANUL DE ADMITERE

Planul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2023-2024:

Domeniul general de studii 091.Sănătate – 500 locuri, dintre care 25 de locuri sunt pentru candidații din raioanele de est ale republicii.

 

Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2023-2024, locuri bugetare, constituie:

 • Programul de studii Medicină – 440 locuri (inclusiv 21 locuri pentru candidaţii din raioanele de est)
 • Programul de studii Stomatologie – 10 locuri (inclusiv 2 locuri pentru candidaţii din raioanele de est)
 • Programul de studii Farmacie – 10 locuri (inclusiv 2 locuri pentru candidaţii din raioanele de est)
 • Programul de studii Asistenţă medicală generală – 10 locuri
 • Programul de studii Tehnologie radiologică – 10 locuri
 • Programul de studii Sănătate publică – 10 locuri
 • Programul de studii Optometrie – 5 locuri
 • Programul de studii Fiziokinetoterapie și reabilitare – 5 locuri.

Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare program de studii) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

 • rămaşi fără ocrotire părintească;
 • cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor şi practicarea profesiei în specialitatea aleasă;
 • cu ambii părinţi cu grad de dizabilitate;
 • din familiile cu trei şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;
 • care au la întreţinere trei şi mai mulţi copii sau au copil/ii cu grad de dizabilitate sever sau accentuat;
 • ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii, participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • absolvenţii din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova;
 • din familiile de romi;
 • care au efectuat serviciul militar în termen în cadrul forțelor armate ale Republicii Moldova.

Înscrierea la cota de 15 la sută din numărul total de locuri cu finanțare bugetară se efectuează la solicitarea candidaților la studii. Candidații din categoriile enumerate mai sus pot participa, concomitent, la concursul general de admitere, inclusiv la locurile cu taxă de studii.

 

Planul de admitere în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2023-2024 prevede, inclusiv, 25 locuri cu destinație specială pentru candidații, absolvenți ai instituțiilor de învățământ din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender.

Locurile cu destinație speciale se oferă pentru:

 1. Absolvenții liceelor care au studiat conform programelor de învățământ aprobate de MEC: LT Lucian Blaga, or. Tiraspol; LT Alexandru cel Bun, or. Bender; LT Mihai Eminescu, or. Dubăsari; LT Ștefan cel Mare și Sfânt, or. Grigoriopol; LT Evrika, or. Rîbnița; LT Alexei Mateevici, s. Sănătăuca.
 2. Absolvenții liceelor din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și mun. Bender (LT Vlad Ioviță, s. Cocieri; LT Ion Creangă, s. Coșnița; LT Doroțcaia, s. Doroțcaia).
 3. Absolvenții instituțiilor de învățământ general din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și mun. Bender, care au studiat după programa de 11 clase.

Din locurile bugetare oferite, 50% se vor acorda primei și celei de-a doua categorii de absolvenți din lista sus-numită, și anume, absolvenților liceelor situate în această zonă, iar 50% vor fi acordate absolvenților care au studiat după programa școlii de 11 clase. Absolvenții din prima categorie pot participa și la concursul pentru cota de 15 la sută. Absolvenții din prima și a doua categorie pot participa și la concursul general de admitere.

 

 
 Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2023-2024, locuri bugetare, conform categoriilor de concurs:

PlanBugetCategorii2023

Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2023-2024, locuri în bază de contract cu taxă de studii, constituie:

 • Programul de studii Medicină – 300 locuri
 • Programul de studii Stomatologie – 118 locuri
 • Programul de studii Farmacie – 80 locuri
 • Programul de studii Asistenţă medicală generală – 20 locuri
 • Programul de studii Tehnologie radiologică – 20 locuri
 • Programul de studii Sănătate publică – 20 locuri
 • Programul de studii Optometrie – 20 locuri
 • Programul de studii Fiziokinetoterapie și reabilitare – 50 locuri
 
 Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2023-2024, locuri în bază de contract cu taxă de studii, conform categoriei de concurs:

PlanContractCategorii2023

 

Comisia de admitere