PLANUL DE ADMITERE

Planul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat,pentru anul de studii 2022-2023:

Domeniul general de studii 091. Sănătate – 450 locuri, dintre care 25 de locuri sunt pentru candidații din raioanele de est ale republicii.

 

Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2022-2023, locuri bugetare, constituie:

 • Programul de studii Medicină – 390 locuri (inclusiv 21 locuri pentru candidaţii din raioanele de est)
 • Programul de studii Stomatologie – 10 locuri (inclusiv 2 locuri pentru candidaţii din raioanele de est)
 • Programul de studii Farmacie – 10 locuri (inclusiv 2 locuri pentru candidaţii din raioanele de est)
 • Programul de studii Asistenţă medicală generală – 10 locuri
 • Programul de studii Tehnologie radiologică – 10 locuri
 • Programul de studii Sănătate publică – 10 locuri
 • Programul de studii Optometrie – 5 locuri
 • Programul de studii Fiziokinetoterapie și reabilitare – 5 locuri.

 

 
 Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2022-2023,  locuri bugetare, conform categoriilor de concurs:

PlanBugetCategorii

 

Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2022-2023, locuri în bază de contract cu taxă de studii, constituie:

 • Programul de studii Medicină – 200 locuri
 • Programul de studii Stomatologie – 102 locuri
 • Programul de studii Farmacie – 80 locuri
 • Programul de studii Asistenţă medicală generală – 20 locuri
 • Programul de studii Tehnologie radiologică – 20 locuri
 • Programul de studii Sănătate publică – 20 locuri
 • Programul de studii Optometrie – 20 locuri
 • Programul de studii Fiziokinetoterapie și reabilitare – 30 locuri.

 

 
 Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2022-2023,  locuri în bază de contract cu taxă de studii, conform categoriilor de concurs:

PlanContractCategorii

 

Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare program de studii) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

 • rămaşi fără ocrotire părintească;
 • cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor şi practicarea profesiei în specialitatea aleasă;
 • cu ambii părinţi cu grad de dizabilitate;
 • din familiile cu trei şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;
 • care au la întreţinere trei şi mai mulţi copii sau au copil/ii cu grad de dizabilitate sever sau accentuat;
 • ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii, participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;
 • absolvenţii din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova;
 • din familiile de romi;
 • care au efectuat serviciul militar în termen în cadrul forțelor armate ale Republicii Moldova.

Înscrierea la cota de 15 la sută din numărul total de locuri cu finanțare bugetară se efectuează la solicitarea candidaților la studii. Candidații din categoriile enumerate mai sus pot participa, concomitent, la concursul general de admitere, inclusiv la locurile cu taxă de studii.

Comisia de admitere