Admitere 2021

Planul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2020-2021:

Domeniul general de studii 091. Sănătate - 440 locuri, dintre care 25 de locuri sunt pentru candidații din raioanele de est ale republicii.

 

Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2020-2021, locuri bugetare, constituie:

 • Specialitatea Medicină - 380 locuri (inclusiv 21 locuri pentru candidaţii din raioanele de est)
 • Specialitatea Stomatologie - 10 locuri (inclusiv 2 locuri pentru candidaţii din raioanele de est)
 • Specialitatea Farmacie - 10 locuri (inclusiv 2 locuri pentru candidaţii din raioanele de est)
 • Specialitatea Asistenţă medicală generală - 10 locuri
 • Specialitatea Tehnologie radiologică - 10 locuri
 • Specialitatea Sănătate publică - 15 locuri
 • Specialitatea Optometrie - 5 locuri

Planul de înmatriculare pentru anul de studii 2020-2021, locuri în bază de contract cu taxă de studii, constituie:

 • Specialitatea Medicină - 100 locuri
 • Specialitatea Stomatologie - 102 locuri
 • Specialitatea Farmacie - 80 locuri
 • Specialitatea Asistenţă medicală generală - 20 locuri
 • Specialitatea Tehnologie radiologică - 10 locuri
 • Specialitatea Sănătate publică - 15 locuri
 • Specialitatea Optometrie - 15 locuri
 
Planul de admitere, studii bugetare, conform categoriilor de concurs

 

Plan admitere buget

 

 
Planul de admitere, studii în bază de contract cu taxă de studii, conform categoriilor de concurs

 

Plan admitere contract

 

Se stabileşte cota de 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate/domeniu de formare profesională) prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

a)  rămaşi fără ocrotire părintească;

b)  cu grad de dizabilitate sever sau accentuat, care le permite urmarea studiilor şi practicarea profesiei în specialitatea aleasă;

c)  cu ambii părinţi cu grad de dizabilitate;

d) ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii, participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak;

e)  din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere;

f)   absolvenţii şcolilor din localităţile de Est ale republicii şi din mun. Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova;

g)   din familiile de romi; 

h)   tinerii care au efectuat serviciul militar în termen.

 

 

Mai multe detalii găsiți în ediția specială a ziarului universitar „Medicus” - Admitere-2020.

Comisia de admitere