Default Header Image

Calendarul admiterii

 
 19 iulie - 30 iulie 2021                        Depunerea cererilor

Locație: online, utilizând platforma instituțională

 
03 august 2021                                   Anunţarea rezultatelor intermediare

Locatia: site

 
04 august - 10 august 2021             Depunerea actelor în original

Locație: Blocul Didactic Central al USMF „Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

Program: Luni - Sâmbătă, 8:30 - 17:30, pauza 13:00-14:00

Programare pentru depunerea actelor în original:
022-205-200
032-205-200

După afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul optează pentru specialitatea solicitată, prin depunerea în original a actelor.

Candidații, care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel sunt obligați să depună originalele actelor.

La depunerea actelor în original, candidatul va prezenta suplimentar 4 fotografii 3 x 4 cm tip Buletin și trei copii ale buletinului de identitate (pașaportului).

Depunerea în original a actelor se va desfășura conform unui orar, cu accesul etapizat, cu respectarea cerințelor sanitaro-epidemiologice, inclusiv protecție zilnică contra COVID-19 pentru tot personalul și candidații.

Neprezentarea actelor în original, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și la pierderea posibilității de participare în concursul final de admitere.

 
12 august 2021                                   Anunţarea rezultatelor finale

Locatia: site

 
                                                               Sesiunea suplimentară

Depunerea actelor: 12 august - 18 august

Anunțarea rezultatelor: 20 august 

Mai multe informații: link