CALENDARUL ADMITERII

 
Depunerea cererilor

Termen: 24 iulie - 31 iulie 2023

Locație:

- online, platforma eadmitere.usmf.md, e-admitere.usmf.md

- cu prezență fizică - Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165, Blocul Didactic Central. Orarul de lucru: luni-vineri, ora 9:00 - 16:00, sâmbătă 9:00 - 14:00.

 
 Anunţarea rezultatelor intermediare

Data: 01 august 2023, 19:00

Locațiasite

 
Depunerea actelor în original

Termen: 02 august - 04 august 2023

Locație: Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165, Blocul Didactic Central

Program: 09:00 - 17:00, pauza 13:00 - 14:00

După afișarea rezultatelor intermediare ale concursului de admitere, candidatul optează pentru specialitatea solicitată, prin depunerea în original a actelor.

Candidații, care nu au promovat concursul intermediar de admitere, dar doresc să participe în concursul final, la fel sunt obligați să depună originalele actelor.

La depunerea actelor în original, candidatul va prezenta suplimentar 4 fotografii 3 x 4 cm tip Buletin și o copie a buletinului de identitate (pașaportului).

Neprezentarea actelor în original, în termenul stabilit, duce la pierderea locului obținut prin concursul de admitere în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și la pierderea posibilității de participare în concursul final de admitere.

 
Anunţarea rezultatelor finale

Data: 07 august 2023

Locațiasite

 
 Sesiunea suplimentară (după caz)

Se anunță primirea actelor pentru participare în concurs în sesiunea suplimentară, locuri în bază de contract.

Termen: 08 august - 11 august 2023

Detalii vezi aici.