Default Header Image

Regulamentul de admitere

 

În prima etapă pentru a fi sigur de posibilitatea de aplicare la USMF ”N.Testimițanu”, candidatul trebuie să calculeze conform furmulei de mai jos, media sa, pentru a vedea poziția sa pe viitor în compartimentul Cereri depuse la zi.

Formula de calcul pentru deţinătorii diplomei de bacalaureat:

MC = 0,3MEA + 0,25MD1 + 0,25MD2 + 0,2MD3

MEA  - Media examenelor de absolvire;
MD1 -  Biologia*;
MD2  - Chimia*;
MD3  - Nota medie a două discipline – Limba şi

*literatura română şi Limba străină


Formula de calcul pentru pentru deţinătorii diplomei de studii profesionale (colegiu) de medicină şi a diplomei de studii superioare universitare/licenţă de medicină:
MC = 0,2MEA + 0,8MAS

MC – media de concurs calculată ca medie ponderată;
MEA – media examenelor de absolvire;
MAS – media ani de studii.

* Se vor lua în calcul notele din anexa la diploma de BAC

 

Notă:

 

 

La cea de-a doua etapă candidatul va pregăti actele necesare. Pentru participare la concursul de admitere candidaţii vor depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs, următoarele acte:

 

 

Pentru mai multe detalii despre înscrierea la concursul de admitere vedeți Regulamentul de înscriere. 

Atenție:

  • Ziua depunerii actelor nu influenţează concursul de admitere şi înmatricularea!
  • Taxa de înscriere la concursul de admitere 2018 este stabilită în mărime de 50 lei.  Sunt scutite de plata taxei de înscriere la concurs următoarele categorii de candidaţi:candidaţii cu statut de copii rămaşi fără ocrotire părintească; candidații cu grad de dizabilitate,la prezentarea certificatelor corespunzătoare.