MASTER(NUTRIȚIE UMANĂ)

 

Tinerii doritori de a profesa în domeniul Nutritiei umane pot aplica la un program de studii de master. Este un program elaborat în conformitate cu necesitățile pieții muncii din țara noastră pentru acoperirea serviciilor calificate de nutriție.

Misiunea programului de studii Nutriție umană este de a oferi servicii educaționale, de cercetare și de instruire a specialiștilor calificați, care să presteze servicii autorizate de nutriție, să realizeze cercetări științifice și să se formeze profesional pe parcursul întregii vieți.

La acest program vor putea aplica absolvenții USMF „Nicolae Testemițanu”, dar și ai instituțiilor cu specializare în tehnologia alimentară, siguranța alimentelor,  sport și kinetoterapie, biologie și chimie, după obținerea diplomei de licență.

Programul de master Nutriție umană vine în concordanță cu cerințele pieței forței de muncă și are drept scop formarea specialiștilor cu un nivel înalt de competențe teoretice și practice în domeniu, precum și cu abilități excelente necesare în era digitalizării.

Absolvenții programului de master Nutriție umană vor obține competențe în:

După absolvirea programului, specialiștii vor putea să activeze în: instituții medico-sanitare publice și private ce prestează servicii de nutriție sportivă, nutriție comunitară și promovarea sănătății, educație în nutriție, analiza și controlul calității    alimentelor; în industria alimentară; în domeniul de cercetare în nutriție; în structuri administrative și organizații de sănătate publică; în centre de fitness și cabinete nutriționale.

Planul de învățământ al programului de master Nutriție umană este corelat cu practicile de formare a specialiștilor în domeniu la nivel național și european.

 

Lista specialităților/programelor de studii la ciclul I (licență), conform Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior, absolvenții cărora pot participa la concursul de admitere la studii superioare de master (ciclul II) la USMF „Nicolae Testemițanu”:

Codul și denumirea domeniului de formare profesională

Specialitatea/programul de studii la ciclul I (licență)

NUTRIȚIE UMANĂ

0114 Formarea profesorilor

0114.5 Chimie

0114.6 Biologie

0500 Chimie

0500.1 Chimie

0500.2 Chimie biofarmaceutică

0500.3 Chimie ecologică și a mediului

0511 Biologie

0511.1 Biologie

0511.2 Biologie  moleculară

0512 Biochimie

0512.1 Biochimie

0721 Procesarea alimentelor

 

0721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

0721.2 Tehnologia produselor alimentare

0811 Producţia vegetală şi animală

0811.7 Siguranţa produselor agroalimentare

0910 Sănătate publică

0910.1 Sănătate publică

0911 Stomatologie

0911.1 Stomatologie

0912 Medicină

0912.1 Medicină

0913 Asistenţă medicală și moașe

0913.1 Asistenţă medicală generală

0916 Farmacie

0916.1 Farmacie

1001 Motricitate specială și recuperare

1001.1 Kinetoterapie și terapie ocupaţională