ASIGURARE MEDICALĂ

asigurare medicalaStabilit prin legea Republicii Moldova Art.4 al.(3) „Guvernul are calitatea de asigurat pentru următoarele categorii de persoane neangajat cu domiciliul în Republica Moldova şi aflate la evidenţa instituţiilor abilitate ale Republicii Moldova... e) studenţii din învăţămîntul superior universitar cu învăţămînt de zi...”, astfel fiecare student nu este nevoit să procure Polița de asigurare obligatorie.

 

 

Comisia de admitere (Blocul didactic central, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165)

Program de lucru: luni - vineri 8:00 - 18:00, sâmbătă 8:00 - 16:00, pauză 13:00-14:00

Telefoane de contact: +373 22 205 153, +373 22 242 391, 060 483 333

E-mail: admiterea@usmf.md