Default Header Image

Asigurare medicală

asigurare medicalaStabilit prin legea Republicii Moldova Art.4 al.(3) „Guvernul are calitatea de asigurat pentru următoarele categorii de persoane neangajat cu domiciliul în Republica Moldova şi aflate la evidenţa instituţiilor abilitate ale Republicii Moldova... e) studenţii din învăţămîntul superior universitar cu învăţămînt de zi...”, astfel fiecare student este nevoit să procure Polița de Asigurare Obligatorie, care este valabilă pentru un an calendaristic.

 

 

Pentru mai multă informție:

Telefoane de contact: 022 242 391; 022 205 153; 

E-mail: admiterea@usmf.md

Adresa: USMF „Nicolae Testemiţanu”, Blocul didactic central,  Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, Chişinău.