Fiziokinetoterapie și reabilitare

Fiziokinetoterapie și reabilitare – un nou program de licență la USMF „Nicolae Testemițanu”

Publicat: 18.03.2022

 

Fiziokinetoterapie și reabilitareUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a lansat în acest an un nou program de studii de licență Fiziokinetoterapie și reabilitare, cu o durată de 4 ani, în scopul formării specialiștilor calificați pentru asistența medicală primară, spitalicească și comunitară. 

Programul de licență prevede instruirea specialiștilor în servicii de asistență terapeutică din domeniul recuperării, al reabilitării fizice și funcționale. Serviciile prestate vor fi orientate spre prevenirea și tratamentul diferitor afecțiuni prin terapii specifice și se adresează atât populației sănătoase, cât și pacienților cu diverse vârste și patologii, inclusiv în reabilitarea post-COVID. Astfel, prin intervenția specialiștilor formați se va asigura reducerea perioadelor de convalescență și reintegrarea socială și profesională a acestora. 

O arie largă de intervenție a specialiștilor în Fiziokinetoterapie și reabilitare va fi domeniul sportului la toate nivelurile de performanță – de la recuperare până la asigurarea unei reabilitări funcționale, după suportarea traumelor și a accidentelor sportive. Absolvenții programului vor fi capabili să activeze și în cadrul serviciilor de ortezare și protezare posttraumatică. Un alt domeniu va fi activitatea în stațiuni balneare, centre de educație incluzivă,  centre de plasament și de recuperare.

Fiziokinetoterapie și reabilitareAdmiterea la studii se va realiza în baza diplomei de bacalaureat sau unui act echivalent de studii, diplomei de studii profesionale sau diplomei de studii superioare. Studiile se vor realiza în limba română, forma de învățământ cu frecvență la zi.

La finele studiilor, absolvenții vor primi titlul de licențiat în terapie și reabilitare. În conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova, absolvenții programului Fiziokinetoterapie și reabilitare pot să activeze în instituțiile medico-sanitare publice, instituții private care prestează servicii de fiziokinetoterapie și reabilitare (kinetoterapie prin diverse tehnici, metode specifice de masaj, imobilizări/posturări, tehnici kinetice active și pasive (cu excepția manipulărilor vertebrale și a mobilizărilor forțate), tehnici efectuate manual sau cu ajutorul instrumentelor/aparatelor/instalațiilor, metode cu aplicarea factorilor fizici naturali și artificiali, precum electroterapie, terapie cu ultrasunete, hidroterapie, termoterapie, fototerapie, balneoclimatoterapie și altele). Licențiatul în terapie și reabilitare poate activa în instituții complexe destinate pentru sport și sănătate, instituții preșcolare și cele de învățământ preuniversitar, aziluri pentru bătrâni, precum și în centre de recuperare în care sunt prestate servicii de terapie și reabilitare.

Competențele dobândite pe parcursul studiilor la programul de licență (nivelul 6 ISCED) pot fi ulterior aprofundate în procesul de cercetare la programul de master (nivelul 7 ISCED), asigurându-se educația și dezvoltarea profesională continuă a specialiștilor, în concordanță cu cerințele pieței forței de muncă și a sistemului autohton de sănătate.

Fiziokinetoterapie și reabilitare
Fiziokinetoterapie și reabilitare
Fiziokinetoterapie și reabilitare
Fiziokinetoterapie și reabilitare
Fiziokinetoterapie și reabilitare
Fiziokinetoterapie și reabilitare
Fiziokinetoterapie și reabilitare
Fiziokinetoterapie și reabilitare
usmf
Fiziokinetoterapie și reabilitare
reabilitare medicală
program de licență
program de studii
reabilitare post-COVID
COVID
terapie
recuperare

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii