University Senate

Senatul universitar a aprobat prioritățile de activitate pentru noul an de studii

Publicat: 01.09.2021

 

Rector Emil CebanUniversitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova și-a trasat obiectivele pentru noul an universitar 2021-2022. În data de 26 august, membrii Senatului împreună cu șefii de subdiviziuni s-au întrunit într-o ședință ordinară extinsă pentru a aproba direcțiile de activitate ale Universității în noul an de studii, în conformitate cu Planul strategic de dezvoltare a USMF „Nicolae Testemițanu” în perioada 2021-2030.

La deschiderea ședinței, rectorul Universității, profesorul Emil Ceban a accentuat că semestrul de toamnă al anului de studii va fi inițiat în conformitate cu regulile impuse de autorități, reieșind din restricțiile dictate de situația epidemiologică complicată cauzată de virusul SARS-CoV-2.

În altă ordine de idei, rectorul a vorbit audienței despre Planul strategic de dezvoltare a USMF „Nicolae Testemițanu” în perioada 2021-2030,  menționând că la elaborarea acestui document a participat o comisie universitară, aprobată de Senat. „Planul este preconizat să fie implementat într-o perioadă de zece ani, timp în care ne propunem să intensificăm toate procesele instituționale, pentru a reuși realizarea obiectivelor în termenii stabiliți. După cum e și firesc, principalul domeniu de activitate al Universității a fost și rămâne instruirea universitară și postuniversitară”, a accentuat profesorul Ceban.

Ulterior, referitor la obiectivele concrete ale comunității universitare și a măsurilor ce urmează a fi întreprinse în acest an de studii au vorbit prorectorii responsabili pentru domeniile de activitate.

Olga CernețchiPrim-Prorectorul Olga Cernețchi, prorector pentru activitate didactică, a prezentat modalitatea de activitate în noul an universitar, subliniind că, de la 1 septembrie curent, toți mediciniștii vor participa cu prezență fizică la seminare, lucrări practice și de laborator la disciplinele obligatorii. În regim on-line vor fi desfășurate prelegerile la toate disciplinele obligatorii; toate formele de instruire la disciplinele opționale și la libera alegere; recuperările și consultațiile, inclusiv cu privire la tezele de licență; toate activitățile didactice la disciplina „Medicina calamităților” pentru toate programele de studii la toți anii de studii, prin utilizarea Sistemului Informațional de Management Universitar (SIMU). Totodată, subdiviziunile didactice vor asigura diverse forme de instruire la toate nivelurile de studii: superioare de licență (ciclul I) – Optometrie, Asistență medicală generală, Sănătate publică și Tehnologie radiologică; superioare integrate (ciclul I + ciclul II) – Medicină, Stomatologie și Farmacie; studii postuniversitare prin rezidențiat; educație medicală și farmaceutică continuă.  

Prim-prorectorul a subliniat că în rezultatul reformelor curriculare, la facultățile de Medicină și Farmacie au fost actualizate planurile de învățământ, iar durata semestrului de studii a fost redusă de la 17 la 15 săptămâni. Pentru buna desfășurare a învățământului on-line, anul curent au fost achiziționate licențe pentru organizarea lecțiilor virtuale pentru grupuri de până la 600 de persoane. În cadrul ședinței, senatorii au aprobat Calendarul academic 2021-2022. 

senatoriProrectorul a mai accentuat o serie de priorități, printre care și necesitatea actualizării și implementării prevederilor Regulamentului cu privire la normarea activităţii ştiinţifico-didactice în cadrul Universității şi a Planului individual de activitate a cadrului didactic pentru domeniile didactic, metodic, științific şi curativ, inclusiv asigurarea cu manuale și materiale instructiv-metodice a procesului educațional la disciplinele incluse în planurile de învățământ la toate programele de studii, în toate limbile de predare. „Suntem responsabili de oferirea serviciilor educaționale de calitate în vederea pregătirii viitorilor medici, stomatologi, farmaciști, optometriști, asistenți medicali cu studii superioare, tehnicieni radiologi și specialiști în sănătatea publică pentru sistemul național de sănătate”, a subliniat prim-prorectorul Olga Cernețchi.

La rândul său, academicianul Stanislav Groppa, prorector pentru activitatea de cercetare, a vorbit despre realizări și perspective pe segmentul de cercetare, menționând  că realizarea Planului strategic ține de obligativitatea și responsabilitatea fiecărui membru al comunității universitare și a tuturor subdiviziunilor. Îmbunătățirea și dezvoltarea continuă a activității de cercetare în cadrul Universității reprezintă una dintre prioritățile strategice. Obiectivul „Sistemul informațional pe domeniul de cercetare” îl constituie monitorizarea periodică a rezultatelor cercetării, evaluarea cantitativă și calitativă a cercetării științifice și identificarea grupurilor de excelență, ceea ce va contribui la creșterea vizibilității USMF „Nicolae Testemițanu”. 

Mottoul Educație prin cercetare presupune o comunicare mai eficientă, sporirea vizibilității activităților de cercetare ale studenților și coordonării acestora de către cadrele științifico-didactice, mobilizarea participării studenților la evenimente științifice naționale și internaționale, antrenarea acestora în proiecte de cercetare și inovare, funcționarea activă a cercurilor științifice studențești etc. „Numai prin eforturi comune și dedicare vom asigura succesul realizărilor în domeniul cercetării și inovării la USMF „Nicolae Testemițanu”, a conchis academicianul Groppa.

Valeriu RevencoPlanul de acțiuni în domeniul clinic pentru anul curent de studii a fost prezentat de către profesorul Valeriu Revenco, prorector pentru activitate clinică și rezidențiat, care a reiterat necesitatea vaccinării întregii comunități universitare în scopul desfășurării cu succes a instruirii clinice, cu prezența studenților și a medicilor-rezidenți în bazele clinice ale Universității, amplasate în instituțiile medico-sanitare. 

Prorectorul a menționat și despre Concursul de admitere în rezidențiat în a.u. 2021-2022, ce urmează să se desfășoare în perioada următoare. De asemenea, au fost punctate unele acțiuni de promovare a specialităților pentru studiile de rezidențiat, inclusiv actualizarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea postuniversitară prin studii de rezidențiat în conformitate cu standardele Uniunii Europene.

Conferențiarul Marcel Abraș, prorector pentru activitate socială, a trasat unele perspective – acțiuni extracurriculare ce urmează a fi realizate în noul an universitar. „Cu implicarea Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină vom organiza diverse activități extracurriculare și sociale ce vor pune în valoare abilitățile mediciniștilor și, nu în ultimul rând, acțiuni de voluntariat. Cel mai important eveniment internațional al mediciniștilor – Congresul MedEspera 2022, ediția a IX-a, preconizat pentru luna mai, anul viitor”, a subliniat prorectorul Abraș. Totodată,  conferențiarul a vorbit despre necesitatea reparației capitale a căminelor nr. 1 și nr. 2, precum și renovarea  Căminului nr. 16, destinat  specialiștilor înscriși la studii de educație medicală continuă.

Victoria Craveț, prorector pentru activitate financiară, a prezentat audienței obiectivul de bază privind asigurarea unui echilibru financiar care ar permite acoperirea costurilor pentru buna funcționare a Universității, făcând referire la  investițiile preconizate pentru dezvoltarea și modernizarea transparentă, de tip antreprenorial, prin prisma eficienței în activitate. „Ne propunem și creșterea fondurilor bugetare prin diversificarea programelor de studii, precum și îmbunătățirea indicatorilor de performanță ce stau la baza finanțării bugetare. Toate măsurile propuse pentru anul academic curent ce urmează a fi realizate vor conduce la atingerea obiectivelor propuse, precum și la implementarea Planului strategic”, a punctat prorectorul.

În încheiere, rectorul Emil Ceban a subliniat că toate domeniile de activitate sunt importante și necesită o implicare activă din partea tuturor angajaților Universității. „Mizez și în continuare pe o conlucrare eficientă a tuturor subdiviziunilor universitare pentru realizarea obiectivelor propuse. Suntem deschiși pentru propuneri de îmbunătățire a vieții universitare în beneficiul întregii comunități. Scopul nostru comun este de a spori calitatea învățământului medical și farmaceutic superior, de a alinia instruirea și cercetarea la standardele europene și de a pregăti specialiști în medicină și farmacie competitivi pe piața internațională a muncii”, a concluzionat rectorul.

Mai multe fotografii de la ședința Senatului universitar din 26 august 2021 sunt accesibile în albumul de pe pagina de Facebook a Universității: https://www.facebook.com/usmf.md/photos/pcb.4463118273740558/4463067330412319

sedinta senatului
usmf
Sedința Senatului
anul universitar 2021-2022
priorități de activitate
activitate didactică
activitate de cercetare
activitate clinică
activitate socială
activitate financiară

Preluarea informației de pe site-ul USMF „Nicolae Testemițanu” poate fi efectuată doar cu indicarea obligatorie a sursei și a linkului direct accesat pe www.usmf.md.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii